U prijedlozima proračuna za 2017. gradonačelnik Opara predložio je da se za Zagorski put utroši po 3 milijuna kuna u 2017. i 2018., a u 2019. 5 milijuna. Dakle nakon godina u kojima se ništa nije radilo Zagorski put se pokreće s mrtve točke.

Nezavisna lista Ivana Barišića predložila je Mostu nezavisnih lista amandman kojim bi se u proračun uvrstila izrada projektne dokumentacije za izgradnju spoja Puta Smokovika i Kupreške u Neslanovcu, za koju je namijenjeno 30 000 kuna. Amandman je prihvaćen pa je tako i ova ulica ušla u gradski proračun.

Spoj ovih ulica, zapravo ova ulica probijena je prije tridesetak godina, kada se radila kanalizacijska mreža. Od tada ulica stoji raskopana, unatoč svim nastojanjima prošlih Vijeća kotara Neslanovca da se ulica uredi i asfaltira.

Prošle godine krenulo se s izradom dokumentacije, napravljen je geodetski snimak postojećeg stanja preklopljen s katastrom, a sada slijedi izrada idejnog projekta prometnice što će se financirati sredstvima koja su Mostovim amandmanom za to namijenjena u proračunu. 

To je dobar put, a nezavisni vijećnik Ivan Barišić najavio nam je da će u proračun za 2018. pokušati progurati i financiranje otkupa dijelova privatnih parcela koje se nalaze na trasi nove prometnice. 

Time bi se, kako nam je rekao, stvar pomakla s mrtve točke nakon više od 3 desetljeća, a uspješan dovršetak ove ulice mogao bi poslužiti kao model i primjer za druge slične probleme našeg kvarta. 

POGLEDAJTE VEZANE ČLANKE:

Izgradnja spoja Kupreške i Puta Smokovika 17.6.2015.

Spoj Kupreške i Puta Smokovika 17.5.2016.

Neslanovac je dobitnik ovoga proračuna 13.9.2017.

Put Smokovika - Kupreška ozbiljno grabi naprijed 01.2.2018.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalna redarica za GK-a Neslanovac je ĐURĐICA MILAVIĆ, mob. 098 446 404, a zamjena je IVAN ELEZ, mob. 098 443 819

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Veličina se postiže
kada se zaboravi
rang onoga koji je iznad nas
a također i
onoga tko je ispod nas.
Kada nismo ni oholi sa poniznima
niti ponizni sa oholima.

Anthony de Mello