Kako smo bili najavili, novoosnovana udruga građana "Naš kvart" predstavila se 3. studenog u 18:00 sati u hotelu Zagreb na Duilovu.

Uvodnu riječ održala je predsjednica udruge gospođa Milena Mratinić. Predstavila je udrugu, njene ciljeve, planove i ideje.

Gospođa Mratinić rekla je kako je udruga osnovana u cilju svekolikog unapređenja kvalitete života u svim Splitskim kvartovima, a posebno u istočnim, kao Pazdigrad, Mejaši, Neslanovac, Pujanke, Visoka, Kamen itd. Nazvala ih je “splitskim spavaonicama”. To će se nastojati osmišljavanjem slobodnog vremena kroz organiziranje kreativnih radionica, tribina, seminara, konferencija, predstava, sportskih događanja, zaštite i unapređenja okoliša.

Dodala je i da se većina kulturnih i društvenih događanja odvija u centru grada, što građane koji žive u istočnom i sjevernom djelu Splita stavlja u posve nepovoljan položaj u odnosu na ostale stanovnike Splita. Cilj udruge "Naš kvart" je društvenim i kulturnim događanjima povezati sve Splitske kvartove, te ih tako približiti svim našim sugrađanima.

Predsjednica udruge predstavila je prvu inicijativu pod nazivom "Družimo se uz kolačiće". Gost prve tribine "Družimo se uz kolačiće" bio je proslavljeni Hrvatski alpinist Stipe Božić: On je na svoj topli i jednostavni način predstavio svoj životni i planinarski put, od samih početaka u selu Zavojane ispod planine Svetog Mihovila, preko prvog uspona na Mt. Everest 1979. pa sve do uspona na sedam najviših vrhova svih kontinenata, o čemu je snimio i istoimenu tv seriju za HTV.

Publika je bila oduševljena, što smo jako dobro vidjeli nakon predavanja, "družeći se uz kolačiće".

Slijedeće u seriji tribina udruge Naš kvart su: 24.11. druženje uz kolačiće sa svestranom umjetnicom Tonkom Alujević i 08.12. sa Glumicom Ksenijom Prohaskom, obje u 18.00 sati u hotelu Zagreb na Duilovu.

Posjetite internetsku stranicu udruge Naš kvart i na Facebooku i podržite ovu lijepu inicijativu!

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalni redar za GK-a Neslanovac je JOSIP GABELICA, mob. 091 455 9603

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

U svemu tome tješi me rečenica koju sam nedavno čuo od jedne dame – nije važno što piše u novinama, već što piše u Ustavu.

Nino Raspudić