Gradski kotar Lokve na InternetuOvih dan još je jedan Splitski kotar dobio svoje internetske stranice. Radi se o GK Lokve, a stranica je „neslužbena doduše“ kako sami pišu na naslovnici.

I njihov cilj je jednak našem: „Cilj pokretanja internet stranice je približavanje rada Vijeća kotara i svih aktivnosti u kotaru većem broju stanovnika“

Na Lokvama čak pišu da je „zadatak ovoga Vijeća uključiti što više onih koji su voljni sudjelovati u postizanju zajedničkih ciljeva“ i „svi koji misle da mogu bolje i više dobrodošli su i vrata kotara su im otvorena“.
Nadamo se da će i Vijeće našeg kotara Neslanovca, s vremenom postati otvorenije za suradnju i prihvatiti sugestije ljudi koji žele dobro svom kvartu.

Uvjereni smo da će ubrzo svi Splitski kvartovi imati svoje internetske stranice, a naš portal Neslanovac spada u predvodnike tog trenda. Također će svi objavljivati zapisnike sa sjednica svojih Vijeća, a pritom je sporedno dali se stranice nazivaju službenima ili neslužbenima, dali ih uređuje neki član Vijeća ili netko izvana. Važno je da što više ljudi koji žele i mogu pridonijeti boljem životu u kotaru, daju svoj doprinos. Također je važno i da informacije koje se tiču života u Neslanovcu, što izravnije, brže, iscrpnije i vjernije stignu do zainteresiranih, a to su svi stanovnici kotara Neslanovac.

Opet pozivamo sve koji mogu i žele surađivati na poboljšanju bilo kojeg segmenta života u Neslanovcu da se jave uredniku. Svi ste dobrodošli!

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalni redar za GK-a Neslanovac je JOSIP GABELICA, mob. 091 455 9603

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Jednom kada se dopuste brakovi homoseksualaca, oni dobivaju pravo na djecu, a budući da su istoga ili nepoznatoga spola ili neodređenog spola, oni dobivaju pravo da se iz javnih dokumenata izbrišu pojmovi majka i otac.

dr. Matko Marušić