Darko Vučković i Ivan Barišić, nezavisni vijećnici u Vijeću kotara Neslanovac još prošle godine osmislili su projekt ČETVRTkom u ČETVRTi. Namjera im je bila pokrenuti redovite susrete sa stanovnicima Neslanovca gdje bi oni mogli iznijeti svoje probleme, koje bi onda vijećnici pokušavali rješavati u svom radu u Vijeću kotara.

Nažalost, od samog početka ovaj projekt, kao i većina drugih projekata nezavisnog Ivana Barišića, nailazi na snažno protivljenje HDZ-a.

U rujnu 2016. održan je jedan susret ČETVRTkom u ČETVRTi, a još do danas se čeka da Povjerenstvo za dodjelu prostorija Vijeća gradskog kotara Neslanovca odgovori na molbu Ivana Barišića za dodjelu prostorije od 15. rujna 2016.

Povjerenstvo za dodjelu prostorija Vijeća Gradskog kotara Neslanovac čine Mirko Prančević (HDZ), predsjednik Vijeća GK Neslanovac, Željko Đapić (HDZ) potpredsjednik Vijeća GK Neslanovac te Branko Bulić, nezavisni vijećnik s liste birača Branka Bulića.

Nezavisni Barišić molbu je podnio pismeno 15. rujna, a Povjerenstvo za dodjelu prostorija trebalo je poštivati razuman zakonski rok od najduže 30 dana, što znači da je Odluka trebala biti donijeta najkasnije do 15. listopada 2016.

Pošto mjesecima nikakvog odgovora nije bilo, Barišić se 8.4.2017. požalio elektroničkom poštom Filipu Butoroviću, Pročelniku Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje. Butorović mu je 10. travnja nakon razgovora s Prančevićem odgovorio da je „Dobio obećanje od gospodina Prančevića da će Vam se omogućiti korištenje prostorija četvrtkom, svaki tjedan, a na što Vi kao vijećnik u gradskom kotaru imate pravo bez odluke povjerenstva.“

Nekoliko dana kasnije Barišić je dobio dvije Odluke Povjerenstva u gorenavedenom sastavu, da se prostorije dodjeljuju na korištenje HDZ-u četvrtkom od 18:00-20:00, a njegovoj nezavisnoj listi petkom u istom terminu. Dakle iako je Barišić u sklopu osmišljenog projekta ČETVRTkom u ČETVRTi tražio prostoriju četvrtkom, Povjerenstvo mu je dodijelilo petkom!?

19.4.2017. pismeno se žalio Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje da mu je bez ikakvog objašnjenja dodijeljen termin koji nije tražio, a termin koji je tražio da je dodijeljen HDZ-u iako mu nije poznato da je HDZ ikada zatražio od Povjerenstva korištenje prostorija.

Služba je odgovorila 23.4.2017. da je „Povjerenstvo svojim radom izvršilo povredu Pravilnika o davanju na korištenje prostorija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita“, da je „Povjerenstvo obvezno u svome radu pridržavati se odredbi Pravilnika“, te da je „potrebno da Povjerenstvo ponovo donese Odluku pridržavajući se odredbi Pravilnika“.

28.4.2017. Barišić je od Povjerenstva na čijem čelu je Prančević zatražio da provede Odluku Grada Splita od 23.4.2017. Odgovor do danas nije dobio.

Kako Povjerenstvo i dalje nije postupilo po nalogu iz Banovine, Barišić je 23.5.2017. pismeno tražio od Povjerenice Vlade Prof.dr.sc. Branke Ramljak da donese nalog za provedbu Odluke Grada Splita o pritužbi na rad Povjerenstva za dodjeljivanje prostorija na povremeno korištenje od 23.4.2017.

Povjerenica mu je odgovorila 26.5.2017. Nova odluka Povjerenstva u sastavu Prančević, Đapić, Bulić, još se čeka.

Ostavljamo čitateljima da donesu svoj sud o ovoj bizarnoj priči iz našeg kvarta. Neka čitatelji prosude zašto je vijećnik Barišić dosad izgubio više od 8 mjeseci, zašto je morao napisati cijelu seriju e-mailova, službenih dopisa, molbi, zahtjeva, obaviti mnoštvo telefonskih i drugih razgovora, a još nije dobio službeno rješenje za korištenje prostorija kotara u traženom terminu. 

Iz Banovine je jasno i nedvojbeno potvrđeno da je Povjerenstvo prekršilo Pravilnik, te da mora donijeti novo rješenje pridržavajući se odredbi Pravilnika. Mjesec i pol kasnije, Povjerenstvo i dalje šuti.

Do danas nije jasno zašto Povjerenstvo toliko odugovlači s uvažavanjem opravdanog zahtjeva vijećnika Barišića.

Zato se nameću neka pitanja.

Kakvu korist imaju stanovnici Neslanovca od ovakvog rada njihovih izabranih vijećnika (Prančevića, Đapića i Bulića)?
Zar je na korist stanovnicima Neslanovca da se vijećnicima Vučkoviću i Barišiću onemogućava rad s građanima?
Zar nije logično da im se pomogne, ako žele nešto raditi, umjesto što ih se koči 9 mjeseci?
Ako nezavisni vijećnici trebaju uložiti ovoliki trud i ovoliko vremena samo da bi dobili na korištenje običnu prostoriju gradskog kotara, na što po riječima pročelnika Butorovića imaju pravo i bez ikakve odluke, što oni onda uopće mogu učiniti na dobrobit svih nas?
Koji je onda uopće smisao njihova sudjelovanja u radu Vijeća kotara? 

Klikom na ove dolje poveznice možete pročitati sve dokumente, te sami pokušati razumjeti ovu bizarnu priču koja lijepo oslikava s čim se u svom radu susreću od vas izabrani nezavisni vijećnici. 

Možda će vas to ponukati da se aktivnije uključite i pokušate utjecati na sve vijećnike da se ponašaju ozbiljnije. Evo vam jedan jednostavan prijedlog: prijavite se za sudjelovanje na sljedećoj sjednici Vijeća kotara Neslanovac i sami pogledajte kako izgleda njegov rad!

  1. Zahtjev za korištenje prostorija kotara - http://bit.ly/2rmUOLz
  2. Odluka 10.4. - http://bit.ly/2qLo8sw
  3. Odluka 14.4. - http://bit.ly/2qRLknS
  4. Prigovor na dodjelu prostorija - http://bit.ly/2sALZvh
  5. Odgovor na pritužbu na rad Povjerenstva za dodjeljivanje prostorija - http://bit.ly/2rn5dqL
  6. Zahtjev za provedbu odluke Grada Splita - http://bit.ly/2rDnssz
  7. Zahtjev za donošenje naloga - http://bit.ly/2qMTaEs

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalni redar za GK-a Neslanovac je JOSIP GABELICA, mob. 091 455 9603

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Veličina se postiže
kada se zaboravi
rang onoga koji je iznad nas
a također i
onoga tko je ispod nas.
Kada nismo ni oholi sa poniznima
niti ponizni sa oholima.

Anthony de Mello