Kako smo već pisali, susreti ČETVRTkom u ČETVRTi već su iznjedrili jednu zanimljivu inicijativu. Stanovnici Neslanovca iz dijela kvarta uz Magistralu pripremaju zahtjev Banovini za privođenjem svrsi zapuštenog javnog puta i njegovim održavanjem.

Ovdje prenosimo cijeli tekst Zahtjeva

GRAD SPLIT

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

n/r gospodin Damir Babić, Ovl. pročelnik

n/r gospodin Andro Krstulović-Opara, Gradonačelnik

n/r gospođa Jelena Hrgović, Zamj. gradonačelnika

Obala kneza Branimira 17

21 000 S P L I T

ZAJEDNIČKI ZAHTJEV GRAĐANA KOTARA NESLANOVAC

ZA PRIVOĐENJEM SVRSI I ODRŽAVANJEM JAVNOG PUTA

Poštovani,

s obzirom da naš raniji prijedlog kojeg smo 12.04.2017. dostavili GK Neslanovac nije proizveo nikakve mjerljive pomake, a imajući konstantno na umu da su naša djeca i dalje izložena opasnosti po život i zdravlje pri pješačenju do prostorija Osnovne škole Ravne Njive, molimo Vas da proučite priložene materijale o stanju na terenu te ovdje iznijeti zahtjev i obrazloženje.

Naime, u ovom trenutku naša djeca za odlazak do osnovne škole imaju sljedeće samostalne mogućnosti:

- riskirati život uz uspinjanje odronom iznad Ulice Zbora narodne garde (prilog 1),

- riskirati život putujući rutom Magistrala Solin-Put Mostina-Zagorski put (prilog 2, 3,4),

sve to zbog činjenice da se gradnje cesta ovdje nisu odvijale planski, pa onda kada su se pješacima i građanima ovog dijela kotara onemogućili svi pravci kretanja do centra GK Neslanovac i pripadajućih sadržaja, nije nikome bilo u opisu posla primjetiti da postoji ucrtani javni Put (u naravi zapušten i neprohodan jer se ne održava više od 30 godina) koji se može privesti svrsi (prilog 5).

Nije nam jasno kako je to moguće i dopušteno, s obzirom da je svo vrijeme na snazi čl. 43. Odluke o komunalnom redu Grada Splita te Zakon o komunalnom gospodarstvu.

Ipak, preuzeli smo na sebe obvezu upozoriti Vas na zapuštenu površinu čest.zem. 13566/1 i 13582 k.o. Split u vlasništvu Grada Splita te Vam ukazati da je privođenje svrsi ovog Puta nužnost i zahtjev od kojeg nećemo odustati (prilog 6, 7 i 8).

Slikovitosti radi, put kojim naša djeca sada prolaze pješice do škole iznosi 1,5 do 2,0 km i prosječnoj odrasloj osobi traje otprilike 20 do 25 minuta. Obilazni pravac Magistrala Solin-Put Mostina-Zagorski put iznosi 1 km, te na većem dijelu nema javne rasvjete, niti nogostupa, a ulicom Put Mostina prolaze uz osobna i teška teretna vozila (kamioni Čistoće koji odlaze na Karepovac, posjetitelji Opel Dalmacije, Bauhausa, Eurodausa, i sl).

To bi, usporedbe radi, za odraslu osobu zaposlenu primjerice u Banovini (koja ne koraca sitnim koracima osnovnoškolca, ne nosi torbe i teške knjige) bilo istovjetno tome da svakoga dana vozilo kojim odlazi na posao ostavi na Poljudu, propješači Marjanskim tunelom (!) i sretno dođe na odredište, i tako natrag.

Neovisno o kiši, buri, mraku, vrućinama i sl. takav put svakodnevno prolaze naši školarci.

Ako to nije dovoljno da steknete upečatljiv dojam, htjeli bismo Vam približiti odnos Grada i Kotara prema nama pa ćemo ukazati i na sljedeće:

Ulicu Magistrala Solin financirao je Grad Split negdje 90-ih godina, tom prilikom, a niti naknadno ona nije uvrštena u Plan održavanja, a razlog što je danas prohodna isključivo je u tome što samoorganizirano najmanje dva puta godišnje istu čistimo i održavamo, i tako već četvrt stoljeća.

Ona nema nogostup a svakodnevno je, zbog autobusne stanice koja se nalazi u Ulici Zbora narodne garde (nasuprot BP Smokovik), u upotrebi velikog broja odraslih i djece, kako stanovnika ove gradske četvrti tako i brojnih zaposlenika koji rade kod obližnjih poslodavaca.

Uz to, ovdje se nalaze potpuno zapuštena i obrasla zemljišta, tijekom godina nastanjena raznim životinjama, a javna rasvjeta postavlja se po nama nedokučivom ključu, kako možete pretpostaviti, mi je naravno nemamo.

Kao uostalom niti kanalizaciju.

Usput, ako ste ovime zatečeni pa pokušate pronaći gdje smo to mi, našu ulicu Magistrala Solin kbr. 53. do 77. nećete pronaći na „google maps-u“ jer tada kada je stara Magistrala postala Ulica ZNG taj slijed nije pratilo preimenovanje naše ulice. Posljedično, poštu unutar RH ponekad čekamo 7 i više dana jer ona luta na relaciji poštanskog ureda Split-Solin-Split, pronalaze nas dakako upoznatiji službenici kada donose račune za (obavljene!) komunalne usluge. Sretni smo što naši sugrađani iz npr. Osječke ulice u Splitu nemaju s tim problema, oni bi poštu čekali možda i dulje od nas kada bi ova naša iznimka bila pravilo. Hitna pomoć nas lako pronalazi, samo u situacijama kada ih pozivate trebate biti dovoljno prisebni da ih precizno navodite. Policija još lakše jer smo njih u više navrata navodili da interveniraju, s obzirom da zapušteni i mračni predjeli privlače razne tipove.

Nakon svega, vjerujemo da nas možete shvatiti i želimo jasno poručiti da dalje nećemo pristajati na izlaganje naše djece opasnosti od stradavanja u prometu prilikom odlaska u školu, sve dok se i iz naših sredstava puni zajednički proračun. U drugim kotarevima izgrađuju se brojni nogostupi, semafori i obilježeni, obojani, svjetlosni pješački prijelazi, sve radi zaštite pješaka, naročito djece, dok se za naš kotar očigledno očekuje da djeca mogu putovati mračnim i zapuštenim, skliskim i po život opasnim putevima i prometnicama bez nogostupa.

Stoga Vas zaključno pitamo koliko vrijedi sigurnost djeteta na Neslanovcu? Manje od web stranica Grada? Manje od održavanja tendi i ormarića na Rivi? Manje od uređenja podrumskih prostorija u Banovini? Manje od čišćenja i održavanja javnih česmi i fontana? ...

S povjerenjem da ćete Vi kojima se ovim putem obraćamo, za razliku od drugih, ozbiljno shvatiti naš zahtjev, zahvaljujemo se unaprijed na svim radnjama koje ćete sada ili uskoro poduzeti radi rješavanja problema na koje smo Vam ukazali.

U Splitu, 19. listopada 2017.g.

PODRŽITE NAS!

Ukoliko svojim potpisom želite podržati ovu inicijativu molimo Vas da nam dostavite Vaš kontakt broj na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., pa ćemo Vam se javiti radi dogovora.

Potpisati možete i u ČETVRTak 26. listopada u 17 sati na redovnom susretu ČETVRTkom u ČETVRTi.

Za pogledati sve priloge, klikni na sliku ispod!

 

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Kotarski komunalni redar
Nedjeljka Jurić
021 310 369; 091 455 0235

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Voditelj odsjeka za redarstvo
Josip Gabelica; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Politika je omiljeno igralište mediokriteta, a mediokriteti ne vole da ih se podsjeća na činjenicu da su upravo ono što jesu – mediokriteti s viškom ambicije.

Mirela Holy