Projekt spoja Puta Smokovika i Kupreške

Ovih dana Grad Split krenut će u ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju spoja odvojaka Kupreške ulice i Puta Smokovika.

Oni koji bolje pamte, sjetit će se da je ta ulica ostala u istom stanju u kakvom je bila prije četrdesetak godina kada se spajala kanalizacija. Kad su postavljene cijevi, kanal je zatrpan i time su bili završeni radovi u toj ulici.

Prije skoro tri godine na inicijativu nezavisnih vijećnika Vijeće gradskog kotara Neslanovac platilo je geodetsko situacijski nacrt s katastrom. Tim nacrtom utvrđeno je sadašnje stanje, a nacrt je poslužio kao temelj za izradu idejnog projekta. Nakon toga je nastalo dugo zatišje jer vladajući u kotaru nisu pokazivali nikakvo zanimanje da se s rješavanjem problema te ulice ide dalje.

Ali nezavisni vijećnici iskoristili su raspoloživost Mosta nezavisnih lista i predložili amandman na proračun Grada Splita za 2017. Tako je Grad Split prihvatio amandman kojim se traži izrada idejnog projekta prometnice, a koji je nedavno i dovršen.

Idejni projekt izradio je "Projektni biro Damjanić", a predviđa prometnicu kombiniranog tipa, za vozila i pješake, širine kolnika od 3,5 metra.

Predviđeno je da ulica bude jednosmjerna, a promet bi se odvijao od Kupreške prema Putu Smokovika, od zapada prema istoku.

Naravno, na kolniku bi bilo zabranjeno parkiranje!

Tako bi ta ulica postala prva novoizgrađena u Neslanovcu u posljednjih 30 godina.

Jasno nam je da nam predstoji još dug put do izgradnje puta, ali počelo se, pa će se i završiti.

Ako želite više informacija o ovome projektu, dođite danas popodne u 17 sati u prostorije kotara na redovni susret ČETVRTkom u ČETVRTi.

Više fotografija projekta možete pogledati ovdje , a preporučamo i vezane članke o ovoj ulici

POGLEDAJTE VEZANE ČLANKE:

Izgradnja spoja Kupreške i Puta Smokovika 17.6.2015.

Spoj Kupreške i Puta Smokovika 17.5.2016.

Neslanovac je dobitnik ovoga proračuna 13.9.2017.

Put Smokovika - Kupreška ozbiljno grabi naprijed 01.2.2018.

Kupreška - Put Smokovika može se izgraditi jedino dogovorom 28.10.2018.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Kotarski komunalni redar
Nedjeljka Jurić
021 310 369; 091 455 0235

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Voditelj odsjeka za redarstvo
Josip Gabelica; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Politika je omiljeno igralište mediokriteta, a mediokriteti ne vole da ih se podsjeća na činjenicu da su upravo ono što jesu – mediokriteti s viškom ambicije.

Mirela Holy