Park u Dolini suza u Neslanovcu

U četvrtak 20. rujna 2018. s početkom u 19 sati Vijeće kotara Neslanovca održalo je 3. sjednicu sa sljedećim dnevnim redom :

1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Vijeća
2. Izvješće o utrošenim decentraliziranim sredstvima za tekuću godinu
3. Prijedlozi za manje komunalne zahvate

4. Donošenje odluke o izdvajanju decentraliziranih sredstava za memorijalni malonogometni turnir Ante Bužančić i kupnja vijenaca za poginule branitelje s područja kotara Neslanovac
5. Zamolba građana s područja Dujmovače za uređenjem boćališta
6. Razno

Nakon verifikacije zapisnika sa 2. sjednice, predsjednik Vijeća Mirko Prančević predložio je da ubuduće u zapisnicima sa sjednica Vijeća ne piše tko je predlagatelj pojedinog projekta, nego da se piše da predlaže Vijeće. Predložio je da se to izglasa kao odluka Vijeća s čim se nije složio vijećnik Inicijative ZA NAŠ NESLANOVAC, Ante Popović tvrdeći da to ne može biti izglasano kao odluka.

Nakon žestoke rasprave i suprotstavljenih mišljenja vijećnika Prančevića (HDZ), Bulića (HDZ), Vučkovića, Prnjaka i Popovića (svi ZNN), prihvaćen je prijedlog Ante Popovića da se prvu godinu u zapisnicima ne navode imena predlagatelja, pa će se vidjeti kako to funkcionira. Ako se ne pokaže kao dobro rješenje, vratit će se stari način pisanja zapisnika. 

U izvješću o utrošenim sredstvima za tekuću godinu predsjednik Vijeća Prančević je izvijestio da je ostalo nešto više od 94 000 kuna za komunalne zahvate, te nešto više od 7 000 kuna od ostalog dijela proračuna.

Vijeće je donijelo odluku da će izdvojiti 2 000 kuna za organizaciju tradicionalnog malonogometnog turnira Ante Bužančić.

Prihvaćena je zamolba građana s predjela Bilice I za uređenjem boćališta koje je dobrim dijelom razrušeno zbog postavljanja plinskih instalacija. Vijeće će zatražiti troškovnik pa vidjeti može li se dio financirati iz proračuna Grada a dio iz proračuna kotara.

Pod šestom točkom „Razno“ izneseno je puno prijedloga.

Vijećnik Željko Đapić (HDZ) iznio je prijedlog o izgradnji dječjeg igrališta na livadi u Dolini suza. Projektni ured ALBUS d.o.o. ponudio je izradu projekta i kompletne dokumentacije za 47 500 kuna, a vijećnik Đapić ponudio je da će vidjeti može li taj trošak ući u proračun grada Splita za sljedeću godinu.

Predloženo je još: postavljanje klupa i koševa za smeće na Zagorskom putu (od rotora do Bauhausa), postavljanje uspornika u Mostarskoj ulici (od Kupreške do Puta Smokovika) i na Zagorskom putu ispod crkve, te izgradnja parkirališta u Sarajevskoj ulici nad tunelom.

Vijećnici Inicijative ZA NAŠ NESLANOVAC predložili su:

  • povećanje brzine interneta u kotaru,
  • sadnju stabala,
  • postavljanje klupa i stolova,
  • postavljanje kanti za smeće,
  • kupnju projektora i platna za prostorije kotara,
  • postavljanje rasvjete u ulicama Zagorski put (uz željezničku prugu), Magistrala Solin i Bilice I,
  • izgradnju kanalizacije u pojedinim dijelovima kotara gdje nedostaje,
  • izgradnju dječjeg igrališta kod rotora na Zagorskom putu,
  • izradu Detaljnog plana uređenja (DPU) cijelog područja južno od željezničke pruge, omeđenog na zapadu Sarajevskom ulicom, na istoku Zagorskim putem, a na jugu kućama uz Kuprešku ulicu. 

Najvažniji prijedlog nezavisnih vijećnika Inicijative ZA NAŠ NESLANOVAC bio je da se sljedeća sjednica održi već za mjesec dana i  da se na njoj usvoje prijedlozi za proračun Grada Splita za 2019. godinu koje će Vijeće kotara poslati gradonačelniku. 

Tako bi ove godine kotar Neslanovac prije predlaganja gradskog proračuna poslao svoje prijedloge za koje se nadamo da bi mogli ući u proračun Grada, te iz njega biti i plaćeni u sljedećoj godini.

Ako imate neke prijedloge, pošaljite nam ih na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Kotarski komunalni redar
Nedjeljka Jurić
021 310 369; 091 455 0235

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Voditelj odsjeka za redarstvo
Josip Gabelica; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Najbolje bi bilo probuditi se vrlo rano, pa trčati ili voziti bicikl. Zrak rano ujutro je tako svjež i čist. Često uključim budilicu. Ona zvoni, ja ispružim ruku, pritisnem gumb za zaustavljanje i vratim se na spavanje. Toliko o ranom jutru i svježem zraku!

Robert Kubica