Za naš Neslanovac predali 7 prijedloga za gradski proračun

U utorak 13.11. vijećnici Inicijative "Za naš Neslanovac" Darko Vučković, Paško Prnjak i Ante Popović predali su na protokol u Banovini sedam prijedloga za gradski proračun za 2019. godinu. 

Vijećnici predlažu usporavanje prometa u Mostarskoj, Spomen park poginulim hrvatskim braniteljima u Dolini suza, urbanizaciju obuhvata Dujmovača-Smokovik zapad, izgradnju dječjeg igrališta sa spravama kod rotora na Zagorskom putu, izgradnju Puta Mostina od spoja sa Zagorskim putom do Karepovca, Rekonstrukcija spoja Puta Mostina i Zagorskog puta izgradnjom rotora, te izgradnju planiranog produžetka Puta Smokovika prema Mejašima do križanja s ulicom 141. brigade.

Podsjećamo da su nezavisni vijećnici Inicijative "Za naš Neslanovac" predložili ove projekte na četvrtoj sjednici Vijeća kotara Neslanovca održanoj 24. listopada, ali ih je vladajući HDZ ignorirao.

Zato su odlučili uputiti ih izravno gradonačelniku u nadi da će ih on uvažiti i uvrstiti u proračun Grada Splita za 2019. godinu.

Čini se da su bili u pravu, pošto je Grad Split nakon nekoliko dana pozvao Splićane da daju svoje prijedloge za novi proračun, pa im je čak ponudio i online obrazac.

 

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalna redarica za GK-a Neslanovac je ĐURĐICA MILAVIĆ, mob. 098 446 404, a zamjena je IVAN ELEZ, mob. 098 443 819

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Htjeli mi to vidjeti ili ne, organizaciju nacije nam dominantno vode samoupravni klijentelisti, partitokratski nepotisti i dominantno neznalice. Pritom nije bitno jesu li oni 'lijevi' ili 'desni'!

Davor Pavuna