Šesta sjednica Vijeća kotara Neslanovca održat će se u srijedu 13. ožujka 2019. s početkom u 18:30  sati u prostorijama Gradskog kotara «NESLANOVAC», Sarajevska 30/d.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s pete sjednice Vijeća GK-a „Neslanovac“.

2. Donošenje odluka o izdvajanju decentraliziranih proračunskih sredstava za manje komunalne zahvate:

  • postavljanje rasvjete u Kupreškoj ulici kod DV „Veseli patuljci“;
  • čišćenje nasipa u Sarajevskoj ulici;
  • nasipanje jalovine i uređenje tog dijela Sarajevske ulice za parkiranje automobila;
  • uređenje površine za istrčavanje pasa sjeverozapadna strana stambene zgrade u Sarajevskoj ulici od broja 40 do 46;
  • nasipanje jalovinom Željezničarske ulice. 

3. Informacija i donošenje zaključka o uređenju djela Kupreške ulice i Puta Smokovika.

4. Donošenje odluka o izdvajanju decentraliziranih proračunskih sredstava za obilježavanje blagdana i ostale aktivnosti:

  • za pomoć pri organizaciji malonogometnog memorijalnog turnira „Lovre Buljan“;
  • obilježavanje Dana gradskog kotara.

5. Razno

Dobro bi bilo da su vijećnici s pozivom i dnevnim redom dobili i nekakve dodatne informacije o točkama o kojima će se raspravljati. 

Ovako će vijećnici doći na sjednicu pa će npr. glede treće točke dobiti nekakve informacije o  uređenju dijela Kupreške ulice i Puta Smokovika, te će morati donijeti nekakav zaključak. Kakav to može biti zaključak na temelju informacija koje se dobiju u tom trenutku? Koliko vremena će vijećnici imati za promisliti kako i što odlučiti?

Zato bi bilo dobro da su vijećnici od strane pozivatelja bili prethodno upoznati s relevantnim informacijama i namjerama Predsjednika Vijeća kotara. Tako se radi u slučaju sjednica Gradskog vijeća Grada Splita i dobro bi bilo da se počne i u Vijeću kotara Neslanovca.

U kojoj je fazi projekt izgradnje spoja Kupreške i Puta Smokovika

Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja  u studenom 2018. naložio je Odsjeku za izgradnju da dopuni zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole za projekt izgradnje spoja Kupreške i Puta Smokovika na način da se „korigira granica obuhvata unutar kojega će se parcelacijskim elaboratom oblikovati građevna čestica“.

Čini se da Odsjek za izgradnju nije postupio kako mu je naloženo i nije dopunio i izmijenio predloženi projekt. Zašto Odsjek za izgradnju nije postupio po nalogu i nastavio s realizacijom projekta, možda će vijećnici više saznati u srijedu na sjednici.

Jedini ozbiljan način rješavanja problema ove neasfaltirane i neizgrađene ulice je projektom koji unatoč svim problemima ipak ide naprijed.

Projekt izgradnje spoja Kupreške i Puta Smokovika predviđa, telekomunikacijsku podzemnu instalacije, vodu i kanalizaciju oborinskih voda čime bi se riješilo to izuzetno važno pitanje. 

Ovdje možete vidjeti kako izgleda idejni projekt http://bit.ly/put_smokovika_kupreska

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalni redar za GK-a Neslanovac je JOSIP GABELICA, mob. 091 455 9603

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Jednom kada se dopuste brakovi homoseksualaca, oni dobivaju pravo na djecu, a budući da su istoga ili nepoznatoga spola ili neodređenog spola, oni dobivaju pravo da se iz javnih dokumenata izbrišu pojmovi majka i otac.

dr. Matko Marušić