Rječoborstava se kloni. Mnoge raspre ne koriste. Čovjek Božji misli o Zakonu Gospodnjem dan i noć. Ne sjeda u zbor podrugljivaca. Podrugljivci su kao pljeva što je vjetar raznosi. Rječobortva. Rasprave. Okrugli stolovi. Tribine. Rasprave. Prazna napuhivanja. Mlađaci. Svetkovine. To napuhuje. Mnogo riječi nije bez grijeha.

Pavao piše Timoteju. Ljubljenom učeniku. Dvije poslanice. Budi nježan. Popustljiv. Pobožnost je višestruko korisna. Vježbanje u pobožnosti. Tjelesna vježba napuhuje tijelo. Tko se vježba u bogoljubnosti, stječe neuveli vijenac slave. Zdrav nauk. Ponizan duh. Ne nakit. Posveti se čitanju. Čitaj Riječ Božju. O Zakonu Gospodnjem mili dan i noć. Raspiruj milosni dar koji je u Tebi po polaganju ruku starješinstva. Dar je u tebi. Nutarnji čovjek. Bogatstvo je unutar. Skriveni biser. Dragocjeni. Prodaj svoje njive da se posvetiš Riječi.

Rabin je vodio svog učenika od njive do njive i pokazivao mu svoje prošlo bogatstvo. Sve je prodao i novac razdao siromasima. Sada ima vremena za Toru. O Zakonu Gospodnjem misli dan i noć. Ako hoćeš biti savršen, idi prodaj sve što imaš, razdaj siromasima pa dođi i slijedi Me. Puno vrijeme. Sve vrijeme. Zauvijek. Moja su leđa Zakon Gospodnji. Idi za Mnom. Hodajući ćeš oživjeti. Na putu raste snaga. U hodu. Mojsije je dobio Riječi i vidio Moja leđa. Bog milosrdan i milostiv. Spor na srdžbu. Bogat dobrotom. Moja su leđa Riječ Božja. Vidio je leđa i čuo Riječ. Čuvaj Riječ i vrši je i polako ću ti okrenuti Lice. Tko čuva i vrši moju Riječ, taj mi je majka, brat i sestra. Kod toga se nastanjujem. Taj mi je prijatelj. Njemu otkivam svoje tajne. Kao abrahamu. Od Abrahama ništa nisam mogao tajiti. Otkivao sam mu naume o njemu i svijetu. Abraham je čuvao Riječ. Po vjeri je opravdan. Po vjeri u Riječ. Na koga svoj pogled svraćam? Na čovjeka duha ponizna koji od Moje Riječi dršće.

Rječoborstva se kloni. Babljih priča. Rasprava. Okruglih stolova. Ljudske mudrosti. Za svaku ćeš beskorisnu riječ odgovarati. Tvoja riječ neka saziđuje duše po potrebi. Riječ je za oživljavanje i liječenje. Vidati rane. Podizati. Krijepiti. Ne za borbu. Ne za ubijanje. Obračune. Dokazivanje. Tvoje će te riječi opravdati. Tvoje će te riječi osuditi. Kloni se rječoborstava. Ljubljeni Timoteje.

Naviještaj. Potiči. Krijepi. Tješi. Brani. Razobličuj đavolske zamke. Uskrišavaj. Upijaj Riječ. Pij. Puni se. Čuvaj Riječ. Vrši je. Misli o njoj dan i noć. U hebrejskom izvorniku to znači mrmorti Riječ. Žvakati. Preživati. Govoriti. Razgovarati o Riječi. U svem bogatstvu neka Riječ bude u tvom srcu. Ljubljeni Timoteje. Baka te je Loida uputila u Pisma. Pisma su bogoduha. Pogodna za odgajanje i poučavanje. Izgradnju. Prosvjetljenje. Ne za rječoborstva. Ne za strančarenje. Za klanjanje. Štovanje. Ljubljenje. Ljubi Pisma. Crkva ljubi Pisma.

Iz ljudskog srca izlaze zle namisli. U srcu se začimaju teški razgovori. Pomisli. Teške riječi. Rječetine. Svađe. Obračuni. Zadjevice. Nadmudrivanja. Ogovaranja. Klevetanja. Ocrnjivanja. Ponor palog čovjeka rađa tmurnu riječ. Tamnu misao. Gorke vode. Vode nečiste. Zatrovane. Gdje te vode dođu, sve usahne.

Ljubljeni Timoteje, ti se toga kloni. Svoj bezdan puni Duhom. Ispod Hrama izlazi voda koja otječe na sve četiri strane svijeta. Gdje ta voda dođe, sve oživi. Sve se preporađa. Stabla rađaju dvanaest puta godišnje. Uvijek su sočna. I u starosti.

Vježbaj se u bogoljubnosti. Budi popustljiv. Nježan. Blag. Krotak. Oni koji se sagibaju nad Pisma postaju krotki. Augustin. Ambrozije. Bazilije Veliki. Efrem Sirski. Benedikt. Dvanaest stupnjeva poniznosti. Lectio divina. Susljedna. Svakodnevna. Neumorna. Lectio. Čitanje božansko. Bogoduho. Pobožno. Vježbanje u pobožnosti. Dnevno. Noćno. Skriveno. Zajedničko. Osobno. Bratsko. Ustrajno.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Danas je u trendu
imat pedera u bendu
a nas je petero
i svi smo hetero

Toni Aničić "Koja", rock grupa Đubrivo