Neću više s vama mnogo govoriti. Dolazi knez svijeta. Pred njim riječi ne vrijede. Milijun objašnjenja su kao jučerašnji san koji je minuo. Kao prah na tezulji. Riječi ne vrijede ništa. Mogu vam sve kazati i ne biste ništa shvatili. Vama je potreban Duh Sveti. On će vas uvesti u svu Istinu. Svijet treba vidjeti jednu stvar: da Sin ljubi Oca. Ljubav Oca i Sina je jedina nerazoriva utvrda. Hrid. Zaglavni kamen. Osovina spasa. Otac ljubi Sina i sve mu daje. Sin je ljubljeni Očev. Ovo je Sin moj ljubljeni. U Njemu mi sva milina.

Na krštenju je Sin čuo te riječi. On je Sin ljubljeni. Duh je lebdio nad njim kao golubica. Započelo je novo stvaranje. Duh lebdi nad vodama. Stvara se novo nebo i nova zemlja. Stvara se novi čovjek. Zato knez svijeta treba biti izbačen. Stari kvasac mora biti spaljen. Sve staro mora biti spaljeno u ognju sumpornom. Đavao, stara zmija, mora biti zavezana i bačena u Podzemlje.

Duh Sveti, Golubica, vodi Isusa u pustinju. U pustinji ga Knez svijeta iskušava. Pustinja na hebrejskom znači: mjesto riječi, midbar. Kaže mu: ako si ti sin Božji, sin ljubljeni, miljenik, reci da ovaj kamen postane kruh. Ako si ti sin Božji baci se s Hrama i anđeli će te nositi. Zar Otac ne ljubi Sina? Zar nisi ljubljeni?

Da, ljubljeni sam. Ljubljeni sam i ljubim. Ja ljubim Oca. Ja ne prisiljavam Oca na ništa. Ja vršim Njegovu volju. On vrši Moju volju. Mi smo jedno. Mi smo jedno u Duhu Svetom. Ti si diabolos. Ti razdvajaš. Ti si razdvojio čovjeka od njegova Boga. Ja sam sada čovjek-Sin. Ja sam ljubljeni Sin i ljubljeni čovjek. Sin čovječji. Sin ljubljeni. Knjiga jubileja. Ja sam Sin koji ljubi i čovjek koji ljubi. Protiv Mene ne možeš ništa. Ja ljubi Boga. Ljubim Oca. Ne prisiljavam ga na ništa. Ne izazivam. Ne kušam. Ne tražim svoje volje. Ne klanjam se sebi. Nisam došao da mi služe nego da služim. Nisam došao vršiti svoju volju nego volju Onoga koji me posla. Volju Očevu. Ne, Oče, kako Ja hoću, nego kako hoćeš Ti. Trpim jer ljubim. Dragovloljno. Ljubim trpeći.

Knez svijeta ne može protiv Mene ništa. Ja ljubim Oca. Riječi ne vrijede ništa. Vrijedi samo Očeva zapovijed i moja raspoloživost. A zapovijed je Očeva život vječni. Otac zapovijeda spasenje ljudi. Otac zapovijeda novu zapovijed: ljubav do kraja. Knez svijeta to ne razumje. On je knez. Ne sluga. On vlada. Ne služi. On traži vlast. Nasilni prevrat. Dominaciju. Mesija ne. Sin ne. Sin traži izgubljenu ovcu. Sin traži grešnike. Krist ljubi grešnike i daje život za njih. Trpi glad i poniženje da izvuče čovjeka iz praznine i oholosti. Trpi jer ljubi. Ljubi trpeći.

Sin stvara nove sinove. Stvara nove sinove Božje. Svi u Sinu mogu živjeti kao ljubljeni sinovi. Ljubljeni ljudi. Što god da se dogodi znam: Otac me ljubi. Otac ljubi sina svoga izgubljenoga. Otac me ljubi. Bog jest ljubav. Ljubav koja trpi. Služi. Đavao je knez svijeta, a Sin je sluga svijeta. Sin i sluga. On je otisak bića Očeva. Otac nije tiranin. Otac je otac. Služi Sinu. Služi sinovima.

Sluga pobjeđuje kneza. Na Križu. U šutnji. U kriku. Prolomio se krik i nastala šutnja. Predan je Duh. Velika Subota. Veliki Šabat. Velika tišina. U toj se tišini dogodio poraz kneza ovoga mračnog svijeta. Mrtvi je pobijedio nasilnoga. Šutljiva ljubav sve pobjeđuje. Otac ljubi Sina. Daje mu sve. Sve je Život. Život vječni. Daje mu Sebe. Sin ima Život. Ima sve. Svu vlast na nebu i na zemlji. Svo služenje. Svu ljubav. Sada ljubi i nadvladava kneza svijeta. U sinovima. U nama. Po nama. Po svojim vjernim slugama i sinovima.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Politika je omiljeno igralište mediokriteta, a mediokriteti ne vole da ih se podsjeća na činjenicu da su upravo ono što jesu – mediokriteti s viškom ambicije.

Mirela Holy