Svetinja nas svetinjama. Ispraznost nad ispraznošću. Pjesma nad pjesmama. Kodeš hakodešim. Habel habelim. Šir haširim. Kodeš je izabran. Ljubljen. Odvojen. Svetinja nad svetinjama je bila odvojena od ostalog dijela Hrama. Bila je u obliku kocke. Bez prozora. Tamna kocka. Tamna noć. Nedostupno svjetlo. U njoj je stajao Kovčeg svjedočanstva. U Kovčegu su bile dvije Ploče svjedočanstava. One su svjedočile protiv nas. Mi ubijamo, a Riječ kaže: Ne ubij. Mi štujemo idole, a Riječ kaže: Ja sam Gospodin Bog Tvoj, nemaj drugih bogova. Mi bludničimo, Riječ kaže: Ne bludniči. Na Kovčegu svjedočanstva nalazilo se Pomirilište. Tko će nas osloboditi od zadužnice? Tko će nas pomiriti sa Svetim? Tko će platiti za nas? Krv bikova i jaraca? Krv bikova i jaraca ne mogu očistiti našu nutrinu. Treba nam krv nevinog Jaganjca. Jaganjca bez mane. Jaganjca Božjeg koji odnosi grijeh svijeta. Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se! Daruj nam mir. Pomiri nas. Pomirilište.

Svetinja nad svetinjama je odijeljena od Svetišta jednim zastorom. Na zastoru su bila izvezena dva kerubina. Samo je Veliki svećenik mogao proći unutar. Njegova je ruka jedina mogla dodirnuti zastor i razdvojiti plamene kerubine i ući. Dva kerubina su bila postavljena na vrata Edena. Čovjek je istjeran. Izbačen je iz raja. Kerubini su stražarili pred stablom života. Bog je Život. Čovjek je kušao plod stabla dobra i zla i umro. Odijelio se od Života. Nije više gospodar nego rob. Mrtav je. Mrtvi smo. Mrtav sam! Priznajem. Odijeljen od Boga živoga. Nemam života u sebi. Čeznem za životom. Tko će mi dati Život? Tko će me uvesti iza Zastora? Tko će razdvojiti plamene kerubine i dovesti me u Raj? Eden. Uživanje. Življenje u uživanju. Uživanje nad uživanjima. Isprazan sam. Ispraznost nad ispraznošću. Abel habelim. Ispraznost. Sve je ispraznost. Rad? Ispraznost. Budućnost? Ispraznost. Postojanje? Ispraznost. Užici? Ispraznost. Sve je ispraznost - veli Propovjednik. Sve je ispraznost. Tko će mi dati puninu? Puninu života. Puninu. Moja ispraznost vapi za puninom. Punino, dođi! Pleromo. Punino. Živote. Ti si Život. Ti si Put. Ti si Istina. Ti si Put, Istina i Život. Uvedi me u Svetinju nad svetinjama. U Ljubav nad ljubavima. U Pjesmu nad pjesmama. Ti si moja snaga i pjesma. Ti si me izabrao i odvojio. Izabraniče. Kodeš. Plamena ljubavi. Posvetiti je: oženiti se. Oženi me. Posveti. Odvoji samo za sebe.

Hramski se zastor raskidao po sredini, odozgor do dolje, na dva dijela. Nije ga kidala ljudska ruka. Odozgor. Od neba. Ruka Očeva. Sin je umirao za nas i naše spasenje.Jaganjac je prolijevao krv na Križu. Jedna je krv došla do Svetinje nad svetinjama. Samog Neba. Krv Sina Božjeg. Krv što snažnije govori od Abelove. Abel habelim. Onaj koji jest ušao je u prazninu i ispunio je. Ispunio je Nebo. Čovjek je došao Bogu. Čovjek. Isus iz Nazareta. Pravi čovjek. Prinio je samoga sebe i prodro kroz nebesa. Razdro je Zastor koji nas odvajaše od Boga. Bog i Čovjek, Isus iz Nazareta. Punina. Pleroma. Pjesma nad pjesmama. Euharistija. Sakrament nad sakramentima. Prinio je samoga Sebe. Krvlju je bio poškropljen. Njegov Križ je svjedočanstvo protiv nas i svjedočanstvo za nas. Križ svjedoči da smo ubojice. Križ svjedoči da je Bog umro za ubojice. Sud je: oproštenje i milosrđe. Odozgor do dolje. Odozgor. Milost. Pomirenje. Besplatno pomirenje. Pomireni smo s Bogom krvlju Jaganjca nevina i bez mane. Nismo otkupljenim nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Jaganjca, nevina i bez mane. Savršena žrtva. Savršeni prinos. Veliki svećenik. Melkisedek. Kralj pravednosti i Kralj mira. Pomirenje.

Idem pripraviti vam mjesto. Kad vam pripravim mjesto, kod Oca, doći ću k vama i uzeti vas k Sebi da i vi budete gdje sam Ja. Bit ćete sa Mnom i Ocem, u Duhu Svetom. Bit ćete obučeni u Silu odozgor. Ljubav Duha Svetoga bit će u vama. Uživat ćete savršeno. Užitak nad užitcima. Biti sa Mnom. Tamo gdje sam Ja. U krilu Očevu. Život nad životom. Ljubav nad ljubavlju. Kodeš hakodešim. Šir haširim.