U Lukinu evanđelju Uskrsnuće se najdublje veže uz Mojsija, Pisma i Psalme. Krist je promatran pavlovski. On je Svećenik budućih dobara. U njemu je Punina. On je ispunjenje svega. U Njega Bog uglavljuje nebo i zemlju. On je proklet za nas i nama daje blagoslov. Zato Krist završava svoje „zemaljsko“ poslanje blagoslivljanjem. Po Adamu smo prokleti. Po novom smo Adamu, Kristu, Duhu životvornom, blagoslovljeni. Adam je postao živa duša, Krist je Duh životvorni. Đavao nas je strovalio u podzemlje. Krist nas diže do lica Očeva. U njemu Boga možemo zvati svojim Ocem. Krist je uzišao našem Ocu. Dok uzlazi, nas koji ostajemo, blagoslivlja blagoslovom duhovnim.

U Mojsiju, Starom zavjetu, blagoslivljao je Aron i svi Veliki svećenici. Poseban su blagoslov davali na Dan pomirenja, Jom Kipur. Sirah govori o velikom svećeniku Šimunu koji je zazivao, nakon što je izgovorio Ime Jahve, to Ime nad narod i blagoslivljao ih. Krist je veliki svećenik nebeskih dobara. On je prodro do nebesa. U nebesa je unio svoju vlastitu krv. Ne krv bikova i ovnova. Prinio je samoga Sebe, jednom zauvijek i ušao u Svetinju nad svetinjama, samo Nebo. Sada je s desne Ocu i zagovara za nas. Bio je u najdubljoj kušnji (Getsemaniju i Križu) i sada pomaže iskušavane.

Veliki svećenik je samo jednom na godinu izgovarao Ime Jahve. Na Dan pomirenja ulazio je u Svetinju nad svetinjama s krvlju janjaca. Nije smio ući bez krvi. Mogao je ući samo on. Vezali su ga konopcem. U slučaju da bi mu pozlilo, pomoću konopca bi ga izvukli iz Svetinje nad svetinjama. Otac je Sina svezao konopcem ljubavi, Duhom Svetim. Sin je umro s krvlju na sebi. Otac ga je izvukao i oživio. Duh Sveti ga je proslavio. On će mene proslavljati. Uskrsli Krist je u slavi. On je s braćom i kod Oca. Na Duhove će im poslati Duha Svetoga. Već sada šalje u svoje učenike Dah Svetoga. Primite Duha Svetoga. On je Kiryos! Dana mu je sva vlast na nebu i na zemlji. On pomiruje sve. On je Jahve. Onaj koji jest. Po grijehu je iz nas izišao bitak, da jesmo. Po Njemu ga ponovno zadobivamo. Jedan je jarac bio poslan Azazelu. Jedno je janje žrtvovano Jahvi.

Dok su se klali jaganjci, bilo je zaklano janje Božje, Sluga Jahvin. On je Jahve i Sluga. Sada služi nama i posreduje za nas. On ispruži ruke i blagoslovi ih. Dok ih blagoslivljaše, bi uzet na nebo i sjede s desne Ocu. Idite po svem svijetu i sve krstite na oproštenje grijeha. Svi su, u Kristu, pomireni s Bogom. Sve je ljude Otac u Sinu uzeo za svoje sinove. Tko uzvjeruje i pokrsti se bit će spašen. On je mir. On od dvoga tvori jedno. On je uništio pregradu razdvojinicu koja nas je sve odvajala od Boga i od bližnjih. Svi smo bili u ratnom stanju. Napadali smo i bili napadnuti. Sada smo mirotvorci. Blago mirotvorcima. Mir tvori onaj tko na sebe uzima tuđe neprijateljstvo. Mirotvorci su oni koji umiru za one koji ih ubijaju. Krist je poslao svoje učenike s uskrslim životom u sebi. Oni imaju mir koji ne daje ovaj svijet. To je mir Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta. On nas je ispunio svakim blagoslovom duhovnim. Imamo Duha Svetoga. Imamo oko sebe konopac ljubavi Očeve. Ne opasujemo se i idemo kamo hoćemo. Sada smo vođeni. Sam nas Otac šalje. Drugi nas opasuju i vode kamo nećemo. Da budemo prokleti za druge. Proklet svaki koji visi na drvu. Tko visi na stupu srama. Apostoli su smeće svijeta. Prizor sviju. Svećenici novoga saveza. Oni vide otvoreno nebo i Isusa kako stoji s desne Očeve. Njihovoj mudrosti ne može nitko odoljeti. To je ludost križa. Nitko ne može pobijediti onoga tko ne traži pobjedu.

Učenici mu se poklone ničice. Vratiše se u Jeruzalem i u Hramu stadoše hvaliti Boga. Jeruzalem je grad mira. Grad Šaloma. Grad Punine. Iz Jeruzalema idu u cijeli svijet i cijeli svijet dovode u nebeski Jeruzalem. U nebeskom je Jeruzalemu svjetiljka zaklani Jaganjac. Adam nije vraćen u Eden. Sada je Adam uveden u novi Eden. Sada je Bog sve u svemu. Krist prožima duše čiste i svete i svi su u potpunom jedinstvu. Svi smo s Kristom u Svetinji nad svetinjama. Konopcima ljubavi on nas sve dovlači Unutar.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Držite se podalje od ljudi koji žele omalovažiti vaše ambicije. Sitne duše to rade svo vrijeme, veliki ljudi ulijevaju vam osjećaj da i vi možete postati veliki.

Mark Twain