Marija Magdalena došla je prva na grob. Čekala je sami osvit. Tada završava Šabat i može se kretati i raditi. Drugi su došli malo kasnije. Neki su ostali iza zatvorenih vrata. Drugi su se uputili prema svojim kućama. Marija je dotrčala. Plakala je i tražila Gospodina svoga. Čežnja. Velika čežnja. Upisana u njezine kosti. U moje kosti. U sve kosti i sve vlati i sve niti. Svi traže jedni druge i svi traže Jedinog. Kosti od mojih kostiju, mesa od moga mesa.

I On je pun čežnje. Naša je čežnja stvorena na sliku Njegove čežnje. Na sliku svoju, stvori ga, muško i žensko, stvori ga. Zaručnik prvi traži Zaručnicu. Pjesma nad pjesmama. Zatim Zaručnica traži Zaručnika. Gdje si, ljepoto moja, dragano moja? Gdje si? Gdje si Sliko moja? Gdje si Adame moj? I Ja sam Adam. Postao sam Adam. Crven. Crven od ljubavi. Žarko crven. Zemljan. Umirem od ljubavi. Tvoj pogled pun boli ranio je moju dušu. Tvoj smrtni pogled. Pun si smrti i pun čežnje za životom. Kako da ti ne dadnem ono što ti želiš, a ja imam. Ja imam Život u sebi. Ja jesam Život! Ja sam Uskrsnuće i Život.

U noći mi se neumorno ruka pruža Tebi. Utjehu otklanja duša moja. Na postelji sam svojoj nemirna. Ne mogu spavati. Ne mogu ništa činiti jer je uz mene onaj koji me ne voli. Moj Milosnik. On me iskorištava, a ja njemu plaćam. Skupo. Preskupo. Približio mi se pod jabukom. Zaveo me je i u ubio. Napunio je moju dušu i tijelo sa sedam zloduha. Ohološću, škrtošću, bludnošću … Ti si ih potjerao ali mi je kuća sada prazna. Još nije došao Tvoj Duh. Još se u mene nije izlila ljubav Duha Svetoga. Za tim čezne duša moja. Duša je moja vrt zatvoren. Čuvam ga samo za Tebe. Ako si obični vrtlar, ne mogu te pustiti. Čekam Onoga koji je sa mnom šetao po vrtu za dnevnog povjetarca. Tada mi je duša gorjela. Bila je puna. Sada je prazna. Zavedena. Mrtva. Stražari me pretukoše. Ne daju mi pristup Onomu koga ljubi duša moja. Kosti mi polomiše. Svukoše me, izraniše i ostaviše polumrtvu. Gorim od čežnje za Tobom. Tko je kao moj Dragi? Tko je Njemu sličan? Sve vode i vali ne mogu ugasiti čežnju za Njim. Dođi! Dođi! Ja sam Tvoja Zaručnica. Maranatha! Pokaži mi svoje lice. Lice Tvoje ja tražim. Tvoje me lice jedino može oživjeti i ispuniti. Zora je već zarudila. Tama je prošla. Glas se grlice čuje. Gdje je Tvoje lice?

Ženo, znam zašto plačeš? I Ja za tobom plačem. Popio sam Tvoju bol u kaležu što mi ga je dao Otac. Progutao sam je čitavu. Zima je prošla. Glas se grlice čuje. Livade se kite stadima. Golubice moja. Najdraža moja. Sve sam stvorio za tebe. Sve je za Tebe. I Ja sam za tebe. Čitav. Do kraja. Otac i Ja i Duh Sveti. Umro sam iz ljubavi. Sada sam živ i imam ključeve smrti i podzemlja. Ključeve bezdana. Tvoj je bezdan smrti dozvao moj bezdan života. Nisam obični vrtlar. Marijo!

Gospodine moj i Bože moj. Adonai! Kiryos! Jahve! Rabbuni! Baruh ata Adonai! Zagrlila sam Ga i neću Ga pustiti. O da si mi brat smjela bih te poljubiti, a da se ne sablazne. Brat! Spuštam se do Tvojih nogu. Pomirilište je podnožje Njegovim nogama. Svetinja nad svetinjama. Nema Milosnika. Pobjegao je. Izgubio se. Sada Te slobodno mogu ljubiti. Pomirena. Pomilovana. Milost na milost mi je dana. Zakon je ispunjen. Sve je ispunjeno.

Ne, još ne! Ispunjeno je i treba biti ispunjeno. Nemoj me dirati! Idi javi mojoj braći. Idi. Stari Zakon je prošao. Sada možeš slobodno trčati. Idi i javi mojoj braći da idu u cvjetnu Galileju. Tamo će me vidjeti. Od cijelog svijeta ću napraviti vrt. Eden. Uživanje. Mir. Šalom. Ne zadržavaj se sa mnom. Budi sa mnom u mojoj braći. Trči braći. Mojoj braći i tvojoj braći. Ja sam u braći. U svima. U svim polumrtvima. U svima koji plaćaju svojim milosnicima. Zavedenima. Svi plaču. Svi čeznu. Svi su kosti od mojih kostiju. Sada si za sve. Svima sve. Svima sam sve. Sve će se ispuniti kad zagrliš svu braću. Kad te pomirim sa svom braćom.Kad pomirim svu braću. Ostani sa mnom zauvijek u braći. Idemo Ocu. Ocu mome i Ocu vašemu. Otac je veći od Mene.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Po unutarnjem stanju duše mijenja se i priroda stvari, tj. kakav je tko, tako i o drugima sudi!

Anthony de Mello