Jedna od odlika židovske duhovnosti je i ova: Ne dati tuzi da se dugo zadrži u duši!

Kada se tuga počinje spuštati u dušu oni sugeriraju da se pjeva, pleše, čita Riječ Božja, hodočasti,  i tako ju se tjera od sebe. Svi su psalmi puni poziva na radovanje u Gospodinu, na klicanje i pjevanje. U cijelom psaltiru samo jedan psalam završava u jecaju. Svi su ostali uzletni.

Duša se strmoglavi u ponor, odozdol viče i Gospodin je polako diže do hvaljenja i klicanja u Njemu. Tako, recimo, završava i onaj najstrašniji psalam kojeg je Krist vikao na Križu: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Eli, Eli, lema sabahrtani?

A oni su naši očevi u vjeri. Njihova je duhovnost u temelju naše, kršćanske, duhovnosti.

I druga je odlika njihove duhovnosti da duhovni život treba sličiti na građenje karijere. Onaj tko gradi vlastitu karijeru, ne obazire se mnogo na okolnosti i druge ljude. On sam probija putove. Bori se. Traži načine. Dosjeća se. Ne prepušta se samosažaljenju. Samoinicijativan je. Ne odustaje. I tako dalje, i tako dalje.

Obadvije odlike možemo vidjeti do kraja življenje u Kristovom životu. Osim trenutka Getsemanija i Križa, kod Krista ne vidimo nigdje da se prepuštao tuzi. A i u svemu je bio samoinicijativan. Nije se mnogo obazirao na okolnosti. Probijao je nove putove. Bio je sam protiv svih, ali nije odustajao.

Isto to možemo vidjeti kod Sv. Pavla i kod cijele procesije kršćana koje je zahvatio Kristov Duh.

Židovska literatura ne zna za tragediju, a ima vrlo malo balada. Najtužnija biblijska knjiga, ona o Jobu, završava velikim hvalospjevom i uzdahom klanjanja i čuđenja.

Bježi, tugo, iz moje duše, i dušâ moje braće i sestara! Žalosna Sovo, ostani u crtanim romanima i ne osvajaj naša područja.

Što si mi, dušo, klonula i što jecaš u meni? U Gospodina se uzdaj i opet ću Ga hvaliti! Narodi svi, plješćite rukama! Stari i mladi, igrajte u kolu. S njima djevojke s bubnjićima. Plešite i pjevajte. Prema tebi, Grade, sveti! Prema tebi, stupamo, mi hodočasnici!

Radujte se, u Gospodinu! Ponavljam, radujte se! Blagost vaša neka je znana svim ljudima!