Kristova prispodoba o Lazaru i bogatašu krije u sebi veliko iznenađenje. Poznato nam je da je bogataš bio bešćutan. Sjajno se gostio dok je Lazar čeznuo za mrvicama s njegova stola. Lazar je bio na razini psa. Nakon smrti dogodio se veliki obrat. Lazar je uživao, a bogataš se mučio.

Razgovor između bogataša i Abrahama, u čijem je krilu Lazar, krije iznenađujuću poruku. Bogataš moli Abrahama da pošalje Lazara njegovoj braći i opomene ih. Abraham ih upućuje na slušanje Pisama, Mojsija i Proroka.

Za očekivati je da ih upućuje na pomaganje svojim bližnjima. Uostalom, bogataš je završio u paklu jer je bio bešćutan prema Lazaru. Nije poštivao solidarnost u Savezu Božjemu. Svaki je Židov brat drugom Židovu. Oni su narod Saveza. Bogataš je propustio činiti ono što nalaže Savez.

Abraham ga upućuje na korijen problema. Korijen je u ljudskom bešćutnom srcu. Do srca dopire samo Riječ i milost. Srce se treba obratiti, onda i ruke i noge drukčije djeluju. A srce se obraća po slušanju Mojsija i Proroka. Abraham govori bogatašu glavni razlog zbog kojeg je završio u paklu: nije slušao! Slušaj Izraele!, prva je zapovijed koju je Bog dao svakom Izraelcu. Tko ne sluša Boga ne može slušati bližnjega. Za koga Bog ne postoji, bližnji su mu samo psi.

Izravno poticanje da se pomaže bližnjima ne vrijedi ništa. Činjenje dobra izvire iz obilja srca. Iz dubokih voda Mudrosti. Duboke su tvoje vode, o Mudrosti! U Tebi je izvor životni. Tvojom svjetlošću mi vidimo svjetlo. U Tvom svjetlu vidimo potrebe naših bližnjih. Ti si Otac, a bližnji su braća. Oni su u meni, kao što su i u Tebi.

Ova je prispodoba rečena radi mene. Ja sam brat onog bogataša. Ja sam onaj koji živi za sebe. Ja sam onaj koji ne sluša Onoga koji je od mrtvih uskrsnuo. Ne slušam Mojsija ni Proroke, pa kako ću onda slušati Uskrsnuloga. Ti si za mene pripravio gozbu Riječi, a ja zatvaram svoje uho i otvaram usta kojima gutam ovaj svijet. Gutam smrt. Žderem svoje bližnje.

Gospodine moj, daj mi Abrahamovo uho. On je poslušao Tvoju Riječ i dobio vječni smijeh. Oslonio se na Riječ i ona je promijenila, iz korijena, njegov život. Abraham je, po slušanju, prešao iz žalosti u radost. Iz jalovosti u plodnost. Iz suhoće u utjehu. Iz tame na svjetlost. Iz idolopoklonstva u vjeru. Iz lutanja u obraćenje. Iz osamljenosti u prijateljstvo s Tobom. Iz udaljenosti u Tvoju blizinu. I blizinu bližnjima. Krilo. Bratski zagrljaj. Jedinstvo među braćom.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Po unutarnjem stanju duše mijenja se i priroda stvari, tj. kakav je tko, tako i o drugima sudi!

Anthony de Mello