Stari je Newton zamišljao Boga kao Urara, a svemir kao sat. Današnji fizičari Ga zamišljaju kao kompjuterskog Programera, a svemir kao kompjuter. Od Newtona do danas se otkrilo mnogo „nereda“ u tom velikom satu, a ipak sve ide svojim redom.

Einstein je govorio da mu se čini kako Bog stalno baca kocku i odlučuje kako kocka padne. Sve je nepredvidivo, a ipak zakonitost postoji. Za tu stvarnost postoji mnogo izraza, poput determiniranog kaosa, ali niti jedan ni približno ne izriče što se to zbiva u mikro svijetu od kojeg smo sazdani.

Ako danas Boga možemo zamisliti kao Programera, onda i Napasnika možemo zamisliti kao onoga koji pravi krive spojeve u programu. Kako je u dnu sve moguće jer je svijet kao neki rulet koji se vrti i kuglica pada nepredvidivo, moguće je i sve pokvariti. Izgubiti. Dovoljno je izmijeniti samo jedan spoj pa da cijeli program počne djelovati destruktivno i samouništavajuće.

I Evanđelja nam govore o Napasniku kao onom koji ubacuje krive informacije u program. Najdraži mu je posao zamjenjivati dio za cjelinu. Pars pro toto!

Kada napastuje Krista u pustinji, nudi mu jesti kruh. Krist mu odgovara da ne živi čovjek samo od kruha. Napasnik zapravo kaže da je kruh dovoljan. A Krist mu odgovara da je kruh samo dio života. Cijeli život je kruh i Riječ Božja. Kruh i Duh. Materijalna i duhovna stvarnost. Znamo kako je tu varku Napasnik ubacio u programe mnogima i kako tako mnoge vodi do uništenja. Dok jedemo kruh, gubimo Duh, a gubljenjem Duha gubimo smisao, istinu, zajedništvo i tako dalje. Postajemo siti-prazni ljudi. U mislima smo prevareni i zamijenili smo dio za cjelinu.

Tako je i s posljednjom napasti. Napasnik Mu nudi sva kraljevstva zemaljska. A ne postoji samo ova zemlja. Postoji i nebo. Transcendencija. Svijet duša, anđela i svijet Boga. Postoji nebo i zemlja, a ne samo zemlja. To je cjelina. Zadobiti samo zemlju znači upropastiti sebe. Izgubiti nebo. Izgubiti vječnost. Neizmjernost. Budućnost. Život budućega vijeka.

Krist je na drugom mjestu rekao učenicima: Što koristi čovjeku ako zadobije sav svijet, a sebi naudi i sebe upropasti?

Možemo zaključiti da je Napasnik car polovičnih informacija. Punu informaciju i puni program, u punoj slobodi, u nas stavlja Bog-Programer, a Napasnik ubacuje polu-informacije i tako nas uvodi u kaos. Očaj. Konfuziju. To je na svim razinama života. U spolnosti - dovoljan je užitak! Pa u politici. Ekonomiji. Zdravlju - dovoljno je zdravlje tijela!

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Držite se podalje od ljudi koji žele omalovažiti vaše ambicije. Sitne duše to rade svo vrijeme, veliki ljudi ulijevaju vam osjećaj da i vi možete postati veliki.

Mark Twain