Duboka bol se doživi kada dođemo nadomak cilja i tada nam stvar pobjegne. To su stari Grci nazivali Tantalovim mukama. Taman što ću dohvatiti smokvu, a grana se digne. Taman što ću rukavom zahvatiti vode, a voda se povuče.

Tako je i u duhovnom životu. Nekada nam se učini da smo dosegli nešto, neku spoznaju, neku prisutnost, sigurnost, a tada se dogodi najdublji pad. Boga se ne može obuhvatiti. Zahvatiti i zadržati. Uvijek je u izmicanju. Uvijek smo na putu. Traženju. Dosezanju i nedosezanju. Zahvaćanju i promašivanju.

Jednom su braća došla do Arsenijeve ćelije. Arsenije je bio egipatski pustinjak iz prvih kršćanskih vremena. Upravo kad su braća htjela pokucati, začula su kako Arsenije unutar viče. Mučile su ga strašne pomisli, pa se borio s njima molitvom vike. Poput Krista u Getsemaniju. Molio je: Bože, nemoj me ostavljati; ne učinih pred Tobom nikakva dobra, ali mi ipak podari da Tvojom dobrotom učinim početak.

U duhovnom je životu trajno vraćanje na početak i trajno započinjanje. To je zakonitost svijeta osoba. Tako je i s prijateljstvom. I u braku. Zaručništvu. Druga osoba stalno izmiče. Neuhvatljiva je i neobuhvatljiva. Mistična. Tajanstvena. Slobodna. Svoja. Drukčija od svega što o njoj znamo. Osoba je suprotna od broja.

Knjiga Otkrivanja otkriva kako Zvijer svojim robovima utiskuje na čelo broj, a Krist svojoj braći Ime Očevo. Ime koje nitko ne zna. Ime je osoba. Broj je ne-osoba. Bog je Osoba. Potpuni odmak od Boga je svođenje osobe na broj. A broj se izriče i obuhvaća. On je konkretan i egzaktan. Omeđen.

Sa sobom, bližnjima i Bogom se može samo započinjati. To nas stalno drži svježima. Novima. Mladima. Malenima.

Krist nam je to oslikao Svojim zemaljskim životom. Oni koji su bili najuvjereniji da su Ga razumjeli, bili su najdalje od Njega. I apostoli su stalno stajali pod šokom iznenađenja. Tek što su se malo na Njega navikli, on je izmakao. Umro je i uskrsnuo. Kao uskrsli je stalno izmicao. Doslovno bi iščeznuo. Najbolja ilustracija je susret s Marijom Magdalenom. Ona Mu je htjela obujmiti noge, ali se On izmakao: Nemoj me dirati! Otišao je k Ocu. Iščeznuo je ispred očiju apostola. Nisu Ga mogli zadržati uz sebe. A možda su na tren pomislili da je sada sve jasno i sigurno.

Stare se Tantalove muke, ne u smislu kazne, nego putovanja, nastavljaju. Uvijek će se miješati radost nalaska i bol nestanka. Blaženu Majku Tereziju su doslovno razdirale te boli. Dovodile su je do ludila. I tako sve dok ne bude Bog sve u svima. O kad ću doći i lice Božje gledati!

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Nered u rečenicama je posljedica nereda u mislima, a nered u mislima je posljedica nereda u glavi, a nered u glavi je posljedica nereda u čovjeku, a nered u čovjeku je posljedica nereda u sredini i stanju te sredine.

Mirislav Krleža