Bog je ljubav. Sve što je od Boga temelji se na ljubavi. Crkva je od Boga. Njezin temelj nije u dobroj organizaciji, planovima, programima, kućama, knjigama, itd. Temelj Crkve je ljubav Božja. Snaga Crkve je u ljubavi Božjoj. Trajnost je u ljubavi Božjoj.

Dva su stupa Crkve: brak i celibat. Brak je veliko otajstvo. Brak je sakrament. Vidljivi znak nevidljive ljubavi Božje. Ljubit ću te i poštivati u sve dane života svoga. Srž je braka u ljubavi. Slobodnoj ljubavi između muža i žene. Plodnoj ljubavi.

Nestankom braka, nestaje Crkva.  Bog se izgoni iz svijeta. Umire ljubav.

Drugi je stup celibat. Snaga Crkve je u celibatu. Zavjetu čistoće. To je čudesna ljubav. Ljubav koja izaziva čuđenje sviju. Jedan čovjek ili jedna žena, osjećaju u sebi toliko jaku ljubav Božju, da napuštaju sve. Čudesna ljubav. Ljubav jača od svih ljudskih poriva i potreba. Ljuba jaka kao smrt. Sve vode je ne mogu ugasiti. Ljubav sveobuhvatna. Bog u jednom čovjeku. Bog koji potpuno ispunja jedno ljudsko biće. Dušu i tijelo. Bog koji svima govori o svojoj ljubavi. Bog koji najavljuje život budućega vijeka.

Novo nebo i nova zemlja neće poznavati brak. Svi će biti uronjeni u sveispunjavajuću ljubav Božju.

Krist je živio u celibatu. Njegova majka Marija, živjela je u celibatu i braku. Prvo čudo napravio je na jednoj svadbi. On, celibater, počeo je s brakom. Pretvorio je vodu u vino. Najavio je čudo preobrazbe cijeloga svijeta. Svi će ljudi piti ljubav Božju. Slatko vino Božje milosti i milosrđa.

Crkva je povijesni svjedok te ljubavi i tog milosrđa. Ona nije dobra organizacija. Ona je svjedok. Rječju i životom svjedoči da je Bog ljubav i da je srž života i povijesti u ljubavi. Njezini brakovi: jedan muž – jedna žena, u ljubavi do smrti, u ljubavi otvorenoj novim životima, plodnoj ljubavi, vičući svjedoče za jednoga Boga koji vjerno ljubi. On ljubi do smrti i preko smrti. Njezini celibaterci u svom tijelu pronose Kristovu smrt i Njegovo uskrsnuće. I svi ostali koji žive u tijelima spaljenim od Njegove ljubavi. Čiste udovice, čisti udovci, čiste djevojke i mladići. Kako je lijep čist naraštaj. Kuharić. Čistoća nije hir. Čistoća tijela i srca svjedoči o jakoj prisutnosti jedne nebeske ljubavi.

Što je Crkvi danas najpotrebnije? Jedinstvo između bračne i celibaterske ljubavi. Jedna ojačava i učvršćuje drugu. Jedna ne može bez druge. Isti izvor ih zove k sebi. Isti ih izvor veže. Iz bračne ljubavi niču zvanja za celibat, a celibat Božjom ljubavlju hrani bračnu ljubav.

Čistoća. Nevinost. Jedinstvo. Petar i Pavao. Živa ljubav. Bog je ljubav. Crkva je svjedok ljubavi Božje. Mi slabi, On jak. Mi primamo, On daje. On je nas prvi ljubio. Tko ne ljubi, nema Boga. Bog je ljubav.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Htjeli mi to vidjeti ili ne, organizaciju nacije nam dominantno vode samoupravni klijentelisti, partitokratski nepotisti i dominantno neznalice. Pritom nije bitno jesu li oni 'lijevi' ili 'desni'!

Davor Pavuna