Blaga Svjetlosti, vodi me do dna moje duše. Tamo dolje gdje se sve bitno događa. U tamne predjele. Na izvor svih mojih dobrih i loših odluka. U predio gdje se izmjenjuju sloboda i volja. Tamo gdje se moj ja dodiruje s Bogom. U dubinu moga postojanja. U središte svih mojih želja i nada. Tamo gdje ja jesam i nisam. Tamo gdje se bori milost i grijeh. Dobro i zlo. Svjetlo i tama. Laž i istina. Logos i kaos.

Blaga Svjetlosti, spusti me po zrakama Tvoje ljubavi. Želim vidjeti sebe. Znati sebe. Spoznati samoga sebe i u sebi Tebe. Po Augutinovu i Pavlovu receptu.

Tko sam, dakle, ja? Slika sam Božja. Sličan sam Bogu. Kako to znam? Po svjetlu Riječi. Po prvim stranicama knjige Postanka. Po riječi Crkve. Svetom nauku. Svetoj predaji. Po Duhu Svetom. Ispod svih slojeva: Duh Sveti. Svjelo duše. Pečat. Duh Istine. Paraklet.

Pogledaj svoje najdublje porive. Najdublji poriv u meni nije puka želja za srećom. Nije ni htijenje da postojim po svaku cijenu. Niti da mi bude dobro. Najdublji poriv koji imam u sebi jest: Biti sličan Bogu. Biti kao Bog

Taj poriv ima dvije strane. Svjetlu i mračnu. Taj me poriv vodi, s jedne strane, do poistovjećivanja s Isusom Kristom. Cijelo moje biće želi biti kao On. Slijediti Njega. Suobličiti se Njemu. Ljubiti kao On. Biti milosrdan i ponizan kao On. Biti sličan Njemu. U svemu.

Mračna je strana: biti bog. Biti kao Bog. Biti iznad svih. Biti bog svoga života i života svih ljudi. Svega postojećega. Biti stvoritelj. Sve iznova stvoriti po svom ključu. Nemati nikoga iznad sebe. Samostalno odlučivati što je dobro, a što je zlo. Mijenjati čitav poredak stvarnosti. Birati tko će biti moj bližnji. Mjenjati bližnje po svom ukusu. Odlučivati o životu i smrti. Ne biti broj dva. Biti broj jedan, u svemu i zauvijek. Biti to po cijenu pakla i vječne muke.

To je u meni. I jedno i drugo. U svakodnevoj borbi. U borbi koja dotiče početak i kraj svega. Borbi koja se prostire od Raja do pakla.

Blaga Svjetlosti, ne ostavljaj me. Ne dopusti da te ugasi ledani zadah moje paklene želje. Vodi me na drugu obalu. Na cvijetnu stanu Galileje. Na put slijeđenja Krista. Suobličavanja Kristu. Čovjeku i Bogu. Krist je pravi čovjek i pravi Bog. Hoću biti pravi čovjek u jedinstvu s pravim Bogom. Po cijenu svih patnji. Po cijenu smrti. Ništa bez smrti.

Blaga Svjetlosti, vodi me kroz predjele smrti i uvedi u uskrsnuće. U gledanje sebe kakav jesam i gledanje Boga kakav jest. U gledanje Božjeg lica u licima mojih bližnjih. U život vječne ljubavi prema Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. U stanje gdje će Bog biti sve u svima. U prožimanje. Dioništvo u božanskoj naravi. 

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Jednom kada se dopuste brakovi homoseksualaca, oni dobivaju pravo na djecu, a budući da su istoga ili nepoznatoga spola ili neodređenog spola, oni dobivaju pravo da se iz javnih dokumenata izbrišu pojmovi majka i otac.

dr. Matko Marušić