O slobodi nikada dosta! Iznova na scenu stupaju anarhisti, ljubitelji apsolutne slobode. Ima ih sve više i sve su glasniji. Želja za apsolutnom slobodom gori u svakoj duši. Sveto Pismo nam kaže da je ta vatra gorjela i u Evinom srcu. Htjela je biti kao Bog, a to znači i slobodna kao Bog. Božanski slobodna. Kako se krajnosti dodiruju, onaj tko želi biti božanski slobodan, vrlo lako postane đavolski slobodan. Apsolutna sloboda blizu je Bogu i vragu. Naši domaći anarhisti izjavljuju da su Bogu mili, a ni đavlu nisu mrski.

Temom apsolutne slobode bavio se i naš papa u miru, Benedikt. Koga više zanima može uzeti u ruke njegovu knjigu Hod prema uskrsu i promeditirati poglavlje Pravi Bog i pravi čovjek. Krist se često osvrtao na temu slobode i oslobođenja. Teologija oslobođenja istakla je tu temu do krajnjih granica. Teologa Ratzingera najviše je zanimala tema: sloboda i istina! Guši li istina slobodu? Znači li biti anarhist i ujedno zabaciti istinu? Može li se postići sloboda bez istine? Kako nas istina oslobađa? Kako laž zarobljava?

Spuštajući se na samo dno ove problematike, teolog Ratzinger se uhvatio za konop sjedinjenja dviju naravi u Isusu kristu. U Njemu je potpuno božanska i ljudska narav. Ta činjenica omogućuje i postizanje božanske slobode. On je slobodan kao Bog i ujedno kao čovjek. Sloboda je vezana uz slobodnu volju. Nitko nije slobodan ako mu je volja uhvaćena u neko od ropstava. Najdublja sloboda je u onome tko je slobodan od svih i od svega, a sam od sebe se stavlja za sve. Slobodan je i od samoga sebe. Nije rob svoje volje. Najdublje je ropstvo onoga koji robuje samome sebi.

U Kristu su bile dvije volje. Božja i ljudska. Ipak, u Njemu je djelovala jedna volja. Božja i ljudska su ujedinjene u punoj slobodi, tako da su jedna volja. To Mu je omogućilo da djeluje potpuno slobodan od svih i svega. 

Pogledajmo ga samo na sudu - kako je slobodan! Apsolutno. Svi anarhisti mu mogu zavidjeti. I svi mogu poželjeti takvu slobodu. Ona je božanska, ali je potpuno odmaknuta od đavolske. Štoviše, dokida đavolsku. A đavolska se očituje u tiraniji nad tuđom slobodom. Anarhist koji je dosegao veliki stupanj slobode, a podčinjava nasilno tuđu slobodu, što je čest slučaj, zapravo je u đavolski slobodan. Rob je sebe, pa đavao s njim manipulira.

Krist, Bog i čovjek, za slobodu nas oslobađa. On nas oslobađa istinom Svoga bića. Tko primi Njegova Duha postaje božanski slobodan. Ulazi u nebesku slobodu. Apsolutnu! Postaje gotovo kao Bog. Slobodan od svih, za sve!

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Nered u rečenicama je posljedica nereda u mislima, a nered u mislima je posljedica nereda u glavi, a nered u glavi je posljedica nereda u čovjeku, a nered u čovjeku je posljedica nereda u sredini i stanju te sredine.

Mirislav Krleža