BOG KOJI IZMIČE

Duboka bol se doživi kada dođemo nadomak cilja i tada nam stvar pobjegne. To su stari Grci nazivali Tantalovim mukama. Taman što ću dohvatiti smokvu, a grana se digne. Taman što ću rukavom zahvatiti vode, a voda se povuče.

Tako je i u duhovnom životu. Nekada nam se učini da smo dosegli nešto, neku spoznaju, neku prisutnost, sigurnost, a tada se dogodi najdublji pad. Boga se ne može obuhvatiti. Zahvatiti i zadržati. Uvijek je u izmicanju. Uvijek smo na putu. Traženju. Dosezanju i nedosezanju. Zahvaćanju i promašivanju.

Opširnije:BOG KOJI IZMIČE

BOL JEDINSTVA

Mi vjerujemo u trojedinoga Boga. Vjerujemo u Boga koji je jedan i koji živi u jedinstvu Osoba. Takav Bog sve vodi k jedinstvu. To je neminovno jer svatko čini po onom što jest. Svako biće se ponaša u skladu sa svojom prirodom. U samoj je Božjoj naravi upisano jedinstvo. Tako je svako Njegovo djelovanje ostvarivanje jedinstva.

Opširnije:BOL JEDINSTVA

AVANTURA NAD AVANTURAMA

Svi smo u nekoj potrazi za neobičnim, bizarnim, fantastičnim, luckastim, šenutim, posebnim i tomu slično. Zato su serije, kao Dr. House, među najgledanijima, S. Holmes, onaj engleski detektiv, plijeni pažnju, Tarantino, G. Marquez, Spielberg … Gospodar prstenova … Nema kraja popisu osoba i uradaka koji nas uvijek iznova izazivaju upravo zato jer su neobični i posebni.

Opširnije:AVANTURA NAD AVANTURAMA

FRA POBJEDNIK

Znamo da je Krist liječio razne vrste bolesnika. Među njima poznat nam je i onaj oduzeti. Bio je paraliziran i četvorica su ga donijela pred Krista. Krist ga je najprije ozdravio od grijeha, a zatim i od tjelesne oduzetosti.

Prije pedeset godina, u blizini Baćinskih jezera, zbio se ovaj događaj. Fra Nikola je išao pješice prema svojoj župi. Putovao je iz Zaostroga. Na putu su ga presrela dvojica muškaraca i priopćila mu da ga na naprijed čeka zasjeda i da će ga komunisti likvidirati. Fra Nikola je zanijemio.

Opširnije:FRA POBJEDNIK

ANAHORETE

Nadahnuća i uvidi koje je Bog davao Simone Weil zavrjeđuju veliku pažnju. Na hrvatskom jeziku ih imamo sabrane u knjizi Težina i milost. Ona je bila anarhist i komunist, pa je duhom postala kršćanka. Umrla je prije nego je primila sakrament krštenja. Podrijetlom je Židovka. Sudjelovala je u španjolskom građanskom ratu i u pokretu otpora u Francuskoj. Divna je i duboka. Ne znam da li je na svijetu postojala žena koja je bila toliko umotvorna kao ona.

Opširnije:ANAHORETE

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

U pušenju ima zlobne neučtivosti i drske asocijalnosti.
Pušači kuže zrak nadaleko i naširoko i guše svakog časnog čovjeka koji nije u stanju da u svoju obranu i sam puši.
J.W.Goethe