Laži i istine o seksuZa one koji ne vjeruju ništa na ovom svijetu nije sveto. Sve je obično. Sve može postati alat. Može se rezati. Sve može biti slučaj i igra.

Za onoga tko vjeruje u Boga sve je na ovom svijetu sveto. A jedna od najsvetijih stvari je spolnost. Spolnost je vezana uz ljubav i nastanak života. A ljubav i život su svetinje nad svetinjama. Čovjekov život je svet. To znači da je nedodirljiv. Znači da svakom čovjeku (i cijelom čovjeku) treba pristupati s najvećim poštovanjem, čak i klanjanjem.

A svi imamo život zahvaljujući nečijoj spolnosti. Naš Bog je Ljubav. Zato je ljubav najsvetija stvarnost ovoga svijeta. Gdje nema ljubavi sve je pakleno dosadno i besmisleno. A za spolnost kažemo da je to vođenje ljubavi. To nije samo trljanje, zabavljanje da prođe vrijeme, sredstvo opuštanja, upotreba igračaka od mesa i slično.

Uz pomoć  ovakvog pogleda možemo lakše ocijeniti zdravstveni/spolni odgoj koji se nameće školskoj djeci. Masturbacija nije vođenje ljubavi, pa prema tome je besmislena. Ona je kriva upotreba onoga što je najsvetije u našem tijelu. Gledanje tuđeg golog tijela izaziva uzbuđenje, a tijelo je sveto i ne može služiti toj svrsi, pa je i pornografija besmislena, loša, opaka. Spolni organi su stvoreni za stvaranje života, pa je svaka drukčija upotreba besmislena, grešna, kriva, opaka, uništavajuća, bolna.

Biti žena je nešto sveto. Svaka je žena potencijalno majka, što je još svetije. I biti muškarac je sveto. A svaki je muškarac potencijalno otac, što je još svetije. Očinstvo i majčinstvo je nešto uzvišeno, uzbuđujuće, čudesno, strašno, neizrecivo.

Naša tijela nisu obične količine mesa. Mi smo duša. Spolnost je najdublje vezana uz naše duše. U ljubavi se vole dvije duše. Duša se zaljubi u dušu, tijela ih prate. Kada se s tijelom ponašamo kao da nema dušu, trpe naše duše, ali i tijelo. Emocije. Afekti. Sve u nama.

Nije se igrati sa spolnošću. U njoj se krije veliki misterij. U njoj je sami Bog-Stvoritelj. Bog-Ljubav. Bog -Istina. Bog-Svetac.

Oni koji nisu upoznali Boga, nisu krivi što na spolnost gledaju kao na običnu stvar među milijun drugih stvari i svode je na tehniku i sredstvo za razonodu. Za one koji su povjerovali Bogu-Ljubavi, spolnost je izražaj osobne ljubavi, nešto divno i sveto, isključivo, životvorno, nedodirljivo, posebno, usrećujuće, ujedinjujuće, preobražavajuće … Spolnost je kao molitva. Klanjanje. Posvećenje. Predokus buduće sreće u Nebu.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Funkcija djeteta je da živi svoj život - ne život koji mu zabrinuti roditelji misle da bi trebalo živjeti, niti život u skladu s ciljevima pedagoga koji misli da zna najbolje.

Alexander S. Neill