Dana 26.11.2010. dobili smo dopis iz kotara Neslanovac, kojim se "portalu www.neslanovac.com zabranjuje objavljivanje informacija o Gradskom kotaru Neslanovac". Čak prijete da će urednika prijaviti pravosudnim organima, ako nastavi sa tim radnjama .....? :-(

Stvar je prilično šokantna, pa ćemo, nakon što se oporavimo od šoka, napisati komentar.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalni redar za GK-a Neslanovac je JOSIP GABELICA, mob. 091 455 9603

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Jednom kada se dopuste brakovi homoseksualaca, oni dobivaju pravo na djecu, a budući da su istoga ili nepoznatoga spola ili neodređenog spola, oni dobivaju pravo da se iz javnih dokumenata izbrišu pojmovi majka i otac.

dr. Matko Marušić