Najprije svima Vama želimo da Vam ova nova 2011. godina bude uspješnija i bolja od prošle!

Portal Neslanovac malo po malo dobiva sve veću Vašu podršku, te u 2011. kreće osnažen novim idejama i što je najvažnije, novim suradnicima. Imamo mnoge zanimljive novosti i inicijative, a o njima ćete redovno moći saznati na našim stranicama.

Ilirski preporodNastaviti ćemo se zalagati za pravovremeno i objektivno izvještavanje o svemu važnom za naš kvart.

Nadamo se riješiti nesuglasice s Vijećem našeg kotara, što bi bio veliki kvalitativni pomak naprijed, jer bismo dobili pristup informacijama iz prve ruke. Postoje ohrabrujući pokazatelji da bi stvari mogle krenuti na bolje.

Vrlo skoro predstavit ćemo Vam jednu zanimljivu inicijativu usmjerenu na poboljšanje kvalitete života u Neslanovcu, a koja je u pripremi.

Na portalu ćemo uvesti jednu rubriku pitanja i odgovora. Zamislili smo da Vi postavljate pitanja o stvarima koje Vas zanimaju, mi proslijedimo pitanja Vijeću kotara, a kada dobijemo odgovore, objavimo ih. Važno je da Vijeće kotara i ovu inicijativu ne shvati kao neprijateljsku, pa molimo sve koji poznaju naše vijećnike da razgovaraju s njima i pokušaju omekšati njihove krute stavove o portalu.

I dalje pozivamo sve koji žele da se uključe u rad portala, da daju prijedloge za poboljšanje života u našem kvartu, pomognu u organizaciji aktivnosti i, te da svi skupa pomognemo Vijeću našeg kotara da u konačnici gradskoj administraciji ukaže na probleme kotara Neslanovac i potakne njihovo rješavanje.