Služba za javnu nabavu Grada Splita, objavila je 25.03.2015. godine poziv za dostavu ponuda za nabavu i ugradnju kaveza za mali nogomet u GK Neslanovac i GK Pujanke.

Procijenjena vrijednost nabave je 70.000,00 kuna (bez PDV-a), što znači da će naše igralište koštati oko 35.000,00 kn bez PDV-a. Kriterij za odabir ponude bit će najniža cijena.

Rok za dostavu ponuda bio je do 11:00 sati do dana 08. travnja 2015. godine, a rok isporuke je 20 (dvadeset) dana. 

Ponuditelj treba jamčiti za ugrađenu robu u roku od dvije godine od dana primopredaje.

Tehničke karakteristike

  • dimenzije kaveza 14,0 x 8,0 x 3,4 m,
  • dimenzije golova: 1,0 x 0,80 x 0,40 m,
  • dimenzije ulaznih vrata: 1,0 x 2,0 m 

Zidni paneli trebaju biti od pocinčanog lima s unutarnjom izolacijom od poliuretanske pjene, visine 1,0 m, debljine 4,0 cm te su sa svih strana ubačeni u čelične okvire.

Konstrukcija će biti zaštićena antikorozivnom zaštitnom temeljnom bojom i završnom bojom po želji investitora, a sve će biti pokriveno zelenom mrežom površine 222,0 m2, debljine 3,0 mm, veličine oka 130 x 130 mm nategnutom i učvršćenom sajlama, natezačima sajli i žičnim stezaljkama.

Kavez na mjestu crkve u kontejnerima

don Dino PistolatoTako će se najvjerojatnije do blagdana Svetoga Marka zaštitnika naše župe i kotara postaviti kavez za mali nogomet na mjesto koje je zauzimala crkva dok je bila u kontejnerima. Podsjetimo se da nam je kontejnere za crkvu za vrijeme rata poklonio venecijanski Karitas pod vodstvom cijenjenoga don Dina Pistolata, velikoga dobročinitelja koji je puno pomagao našoj nadbiskupiji tijekom rata i nakon njega.

U čast don Dinu, koji je sad zapravo monsignor Dino, ovo zadnje poglavlje napisat ćemo i na talijanskom jeziku. 

La gabbia peri il calcetto in luogo della chiesa in container

Probabilmente per la prossima festa di San Marco, patrono della nostra parrocchia e del quartiere, sarà posta una gabbia per il calcetto sul luogo dove stava la nostra chiesa mentre era nei container.

Ricordiamo che i container per la nostra chiesa aveva donato la Caritas Veneziana guidata dal stimato don Dino Pistolato, il grande benefattore che ha aiutato molto la nostra arcidiocesi durante e dopo la guerra della Patria. Gli ringraziamo di cuore!

 

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalni redar za GK-a Neslanovac je JOSIP GABELICA, mob. 091 455 9603

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Veličina se postiže
kada se zaboravi
rang onoga koji je iznad nas
a također i
onoga tko je ispod nas.
Kada nismo ni oholi sa poniznima
niti ponizni sa oholima.

Anthony de Mello