Naš se portal od samog pokretanja prije gotovo 10 godina zalaže za javnost rada Vijeća kotara Neslanovca. Prvi korak je bio objavljivanje zapisnika sa sjednica Vijeća s čim smo počeli u listopadu 2014. Do sada su naši čitatelji preuzeli zapisnike gotovo 6000 puta, što pokazuje da je to bio dobar potez.

Paralelno s tim pozivamo stanovnike Neslanovca da prisustvuju sjednicama Vijeća kotara, da sami vide kako one izgledaju.

Prema Poslovniku o radu Vijeća GK Neslanovac Članak 42. (1) Rad Vijeća gradskog kotara je javan i građani imaju pravo prisustvovati sjednicama Vijeća.

Tko želi sudjelovati na sjednici treba se pismeno javiti tajnici na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici jedino zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Također građani mogu sudjelovati u raspravi ukoliko im to odobri predsjedavatelj, po točkama dnevnog reda u kojima se rješava o pitanjima od njihova najneposrednijeg interesa.

Na prethodnoj sjednici predsjedavajući je protuzakonito spriječio Ivanu Ljulj da prisustvuje sjednici. Naredio je da prvi dio sjednice čeka sama u pokrajnjoj prostoriji, a tek na kraju dozvolio je da sudjeluje u raspravi. To apsolutno nije bilo u redu i radilo se o kršenju zakona.

Nadamo se da će malo po malo i naše Vijeće početi raditi više po zakonu, a manje po slobodnoj volji predsjedavajućeg.

Vi svakako možete doprinijeti boljem radu Vijeća kotara svojom nazočnošću i zanimanjem za njegov rad. 

Zato DOĐITE!

Vezani članak: Zašto predsjednik Vijeća kotara Neslanovac ne poštuje zakon

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalni redar za GK-a Neslanovac je JOSIP GABELICA, mob. 091 455 9603

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Veličina se postiže
kada se zaboravi
rang onoga koji je iznad nas
a također i
onoga tko je ispod nas.
Kada nismo ni oholi sa poniznima
niti ponizni sa oholima.

Anthony de Mello