U tri miseca prikupili 5,5 tona boca šampona, ulja...

Dogodine je predviđeno postavljanje kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada na dodatnih 200 lokacija u gradu. Time bi se cijeli projekt podigao na još veću razinu, jer spremnici sada postoje na 55 lokacija

Prema Planu gospodarenja otpadom za područje grada Splita u idućoj je godini predviđeno postavljanje kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada, tj. primarnu selekciju na dodatnih 200 lokacija.

Time bi se cijeli projekt odvajanja otpada podigao na još veću razinu, jer sada spremnici postoje na 55 gradskih lokacija (za plastiku i papir).

Povratne informacije s terena govore da Splićani prihvaćaju nove načine gospodarenja otpadom, a to se posebno odnosi na područje gradskog kotara Visoka, gdje je odličan odaziv stanovništva u prikupljanju plastične ambalaže koja nije u sustavu povrata, a odnosi se na ambalažu sredstava za pranje, deterdženata, čašica za jogurt, ulja, octa, stiropora itd..

Posebne vrićice

Odvojeno prikupljanje smeća- Svakog prvog četvrtka u mjesecu ta se ambalaža kupi u posebnim vrećicama koje su besplatno podijeljene građanima, i to na taj način da se vrećice ostave na mjesto gdje se inače skuplja komunalni otpad. U posljednja tri mjeseca prikupljeno je oko 5,5 tona plastične ambalaže, a svakog mjeseca bilježimo sve veće količine te vrste otpada. Kad se te vreće dopreme u reciklažno dvorište na Karepovcu, prešaju se i odvoze u Gračac, gdje se nalazi pogon za oporabu plastike - pojašnjava nam Alen Ćurin, direktor “Čistoće”.

Osim Visoke, koja je zbog nedostatka kontejnera dobila vrećice, nedavno su uz kontejnere za komunalni otpad postavljeni i spremnici za plastiku i papir na području gradskih kotareva Brda, Ravne njive, Neslanovac, te na dijelovima Kmana i Kocunara, a odvoz te vrste otpada obavlja se jednom tjedno.

Rezultati su, kaže Ćurin, dobri, jer je količina otpada po stanovniku po prilici u istom rangu kao kod ostalih hrvatskih gradova. Isti su spremnici već otprije postavljeni na području kotareva Bol i Bačvice, a u njima se prikupljaju i plastične vrećice, čime se želi djelovati na svijest građana da najlonske vrećice zamijene onima od ekološki prihvatljivijih materijala. Za razliku od spomenutih lokacija, valja istaknuti da reciklažno dvorište na Karepovcu nije zaživjelo u onolikoj mjeri koliko se to od njega očekivalo.

- Razlog tome je lokacija samog dvorišta koje se nalazi uz Karepovac, što je mnogima izvan ruke, a mnogi naši sugrađani nikad nisu ni bili na Karepovcu, niti znaju gdje je - kaže Ćurin.

Prema sadašnjim procjenama, u primarnoj selekciji je sada između sedam i osam posto otpada, što od “Čistoće”, što od ostalih oporabitelja i koncesionara, a to znači da ga za toliko manje završi na Karepovcu. Ipak, prema Planu gospodarenju otpadom, u idućoj godini taj bi udio trebao iznositi barem devet posto.

Šta ide u reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište Karepovac otvoreno je građanima svaki dan od 7 do 14 sati osim nedjeljom, a tamo se prikupljaju papir i karton, višeslojna papirna ambalaža, PET ambalaža, gajbe, folije, staklena ambalaža, ravno staklo, automobilsko staklo, drvena ambalaža i namještaj iz kućanstva, tekstil, metalna ambalaža, željezo i obojeni metali te električni i elektronički uređaji.

Nikolina Lulić

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalni redar za GK-a Neslanovac je JOSIP GABELICA, mob. 091 455 9603

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Jednom kada se dopuste brakovi homoseksualaca, oni dobivaju pravo na djecu, a budući da su istoga ili nepoznatoga spola ili neodređenog spola, oni dobivaju pravo da se iz javnih dokumenata izbrišu pojmovi majka i otac.

dr. Matko Marušić