Vijeće kotara NeslanovacPozivamo Vijeće kotara da nam odgovori zašto već dvije godine odbija informirati javnost o svom radu!

Prije dvije godine, kada je pokrenut portal Neslanovac, predložili smo predsjedniku Vijeća kotara, objavljivanje zapisnika sa sjednica Vijeća kotara.

Namjera je bila da stanovnici Neslanovca imaju uvid u rad Vijeća svog kotara preko zapisnika sa sjednica. Mislili smo da bi to pomoglo informiranju građana, koji inače nemaju pojma o tome što radi Vijeće, o čemu raspravlja, o čemu odlučuje i kako, koji su članovi Vijeća itd.

Tada nam je predsjednik kotara Mirko Prančević negirao tu mogućnost s objašnjenjem da ne možemo objavljivati imena ljudi kojima Vijeće novčano pomaže, jer im može biti neugodno da im imena budu objavljena. Dodao je i da o tome treba odlučiti Vijeće kotara. Mi smo rekli da imena ljudi nemamo namjeru objavljivati, možemo napisati npr. da su dvije obitelji dobile pomoć u tom i tom iznosu … I na tome je ostalo, mi smo tražili, oni nisu dali, ali nikada nisu jednoznačno odgovorili zbog čega.

Do danas nismo uspjeli u toj nakani da objavljujemo zapisnike, iako neki kotarevi, kao Visoka, to rade već 4 godine (ovako to rade na Visokoj, na Gripama, na Žnjanu, Sučidru i Lokvama). Unatoč mnogim razgovorima s nekim članovima Vijeća kotara iz prošloga saziva i sa samim predsjednikom Prančevićem, mi još uvijek ne znamo zbog čega ne možemo objavljivati te zapisnike. Pročelnik službe za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima Tomislav Bočina, rekao je da on ne vidi nikakvu prepreku objavljivanju zapisnika i obećao je pomoći u realizaciji ove ideje osnivača portala o objavljivanju izviješća sa sjednica vijeća kotara radi informiranja građana.

Željeli smo objaviti zapisnik sa konstituirajuće sjednice Vijeća kotara koja je u nazočnosti pročelnika Bočine održana 18.05.2010. ali nam još uvijek to nisu omogućili. Ne znamo točno koji su članovi novoformiranoga Vijeća, ali pretpostavljamo da su to oni koji su bili na listama koje su se natjecale na izborima. Shodno tome vjerojatni je sastav Vijeća kotara Neslanovac za iduće četiri godine:

1. Mirko Prančević (HDZ)
2. Željko Đapić (HDZ)
3. Katarina Ančić (HDZ)
4. Ivan Podrug (HDZ)
5. Ivan Martinović (nezavisni)
6. Ivan Turudić (HSP)
7. Radojka Jeločnik (HGS)

Zašto mi građani Neslanovca ne možemo znati što rade naši izabrani zastupnici? Pozivamo Vijeće kotara da nam omogući objavljivanje zapisnika sa sjednica Vijeća kotara! U suprotnom, neka odgovori zašto ne želi dopustiti uvid u svoj rad! Možda postoje važni razlozi koje mi, obični građani ne znamo i koji priječe da rad Vijeća kotara bude potpuno javan? Potpuno je nerazumljivo čemu ta tajnovitost.

Ili objavite zapisnike, ili objasnite zašto ste protiv njihovog objavljivanja! To smatramo minimumom pristojnosti i odgovornosti prema biračima. Bit će nam drago odgovor objaviti na portalu.

Pozivam sve da podrže peticiju na Fejsbuku kojom se traži od Vijeća kotara Neslanovac da omogući objavljivanje zapisnika sa svojih sjednica, kako bismo svi vidjeli o čemu oni raspravljaju i što odlučuju u naše ime!

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalni redar za GK-a Neslanovac je JOSIP GABELICA, mob. 091 455 9603

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Jednom kada se dopuste brakovi homoseksualaca, oni dobivaju pravo na djecu, a budući da su istoga ili nepoznatoga spola ili neodređenog spola, oni dobivaju pravo da se iz javnih dokumenata izbrišu pojmovi majka i otac.

dr. Matko Marušić