Sjednicama Vijeća kotara Neslanovca može prisustvovati tko god to želi. Prema Poslovniku o radu Vijeća GK Neslanovac Članak 42. (1) Rad Vijeća gradskog kotara je javan.

Članak 43. (1) Građani imaju pravo prisustvovati sjednicama Vijeća. 

(2) Građani su dužni pismeno najaviti svoju nazočnost na sjednici Vijeća najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.

(3) Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Članak 44. (1) Građani mogu sudjelovati u raspravi ukoliko im to odobri predsjedavatelj, po točkama dnevnog reda u kojima se rješava o pitanjima od njihova najneposrednijeg interesa.

Također odredbom članka 37. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, propisano je da su sjednice predstavničkih tijela javne. Vijeće gradskog kotara Neslanovac je javno tijelo, pa su i njegove sjednice javne.

Zato vas pozivamo da sudjelujete aktivno u demokratskom životu svog kvarta i da prisustvujete sjednicama njegova Vijeća. Samo pazite da se najavite tajnici najmanje tri dana ranije!

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. telefon 310 369