Nedavno je Vijeće kotara Neslanovac dobilo dvije ponude za izradu Geodetske podloge s katastrom za neuređeni spoj Kupreške i Puta Smokovika.

Ovih dana gradska služba za rad s kotarevima dat će nalog jeftinijem ponuđaču da izradi Geodetski snimak i Geodetsko situacijski nacrt s preklopljenim katastarskim planom za predmetno područje u mjerilu M 1:500. Nacrt bi po ponudi trebao biti gotov za petnaest dana.

Kada geodetsko situacijski nacrt bude gotov, slijedi možda najvažniji i najsloženiji dio cijele operacije. Vijeće kotara treba predstaviti projekt svim vlasnicima parcela, a oni bi trebali pristati da buduća ulica zahvati i dijelove njihovih parcela, koje bi Grad Split otkupio u sljedećim fazama gradnje.

Nadamo se da će stanari ulice i vlasnici parcela prihvatiti ponuđenu priliku da se napokon izgradi ulica koja je jedna od posljednjih u Naslanovcu koje još nisu asfaltirane.

Vjerujemo da bi ovaj novi pristup problemu mogao dati ploda. Do sada se uvijek pokušavalo dogovarati s vlasnicima parcela da se ulica sredi bez dokumentacije, jer se smatralo da je tako  brže i da će se tako uspjeti urediti ulicu. 

Nažalost, takav pristup nije dao rezultate, pa se sad pokušava stvari rješavati izradom sve potrebne dokumentacije u nadi da bi novi pristup mogao biti prihvatljiviji vlasnicima parcela, jer bi i ulica jednom napravljena, bila potpuno legalna prometnica s uporabnom dozvolom.

Kada vlasnici prihvate ponuđenu priliku i pristanu ustupiti dijelove svojih parcela za pravičnu naknadu, slijedit će izrada Idejnog projekta za prometnicu kojom će se definirati parcela, a temeljem čega će se ishodovati lokacijska dozvola koja vrijedi 2 godine. 

Nakon toga slijedi još nekoliko faza među kojima parcelacija, otkup parcela, glavni projekt i na koncu građevinski radovi. Kotarski vijećnici vjeruju da će se ova ulica napokon uspjeti izgraditi, te poslužiti kao primjer i model i za neke druge slične nedovršene ulice ili površine.

POGLEDAJTE VEZANE ČLANKE:

Izgradnja spoja Kupreške i Puta Smokovika 17.6.2015.

Spoj Kupreške i Puta Smokovika 17.5.2016.

Neslanovac je dobitnik ovoga proračuna 13.9.2017.

Put Smokovika - Kupreška ozbiljno grabi naprijed 01.2.2018.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalni redar za GK-a Neslanovac je JOSIP GABELICA, mob. 091 455 9603

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Veličina se postiže
kada se zaboravi
rang onoga koji je iznad nas
a također i
onoga tko je ispod nas.
Kada nismo ni oholi sa poniznima
niti ponizni sa oholima.

Anthony de Mello