„Glas Božji poziva na život, komunicira s moralno shvatljivim svemirom“ (Habermas). Slušaj i živjet ćeš! Te riječi bezbroj puta odzvanjaju na proročka usta, a proroci su usta Božja. Budi poučljiv i objavit će ti se tajna. Veliko otajstvo je skriveno velikima, a objavljeno malenima. Tko sluša, živi! Slušaj i živjet ćeš. Bez slušanja je nemoguća komunikacija. Bez komunikacije sve što je dobro prelazi na stranu zla. Ono što je služilo životu, postaje protivno životu. To se najbolje vidi u braku. Uništena komunikacija razara živote. Komuniciranje je omogućilo nastajanje života. Pretanak ili izvrnutost komunikacije ubija taj isti život. Ne slušati znači ne živjeti. Ne biti. Iščeznuti.

Čujmo što Bog govori na Mojsijeva usta: „Budeš li zdušno slušao glas Jahve, Boga svoga, vršeći što je pravo u njegovim očima; budeš li pružao svoje uho njegovim zapovijedima i držao njegove zakone, nikakvih bolesti koje sam pusti na Egipćane na vas neću pustiti. Jer ja sam Jahve koji dajem zdravlje.“ Egipćanima se dobro okrenulo u zlo jer su odbijali poslušati glas Jahvin. Njihovo bogatstvo im je postalo izvor prokletstva. Svjetlo im se prometnulo u tamu. Život u smrt. Isto se događalo i Izraelcima kad su zatvarali uši na glas svoga Boga. Kod Boga nema pristranosti. Mrmljanje je najveća tragedija. Mrmljali su na naredbe Božje i zapadali u nesreće. Držali su šiju ukrućenu i to ih je vodilo u propast i novo ropstvo.

Mrmljanje je slika duše koja odbija milosna nadahnuća. S Bogom je odbijen i bližnji. Bog i bližnji je jedno. Odbijati bližnjega je isto što i odbijati Boga. Duh Sveti daje nadahnuća na bezbroj načina. Najredovitiji je po objavljenoj Riječi Božjoj. Riječ je Božja bogoduha. Ona uvijek nosi novi život. Božanski život. On dolazi i preko bližnjih i u raznim situacijama. Duh je nevezan. On je vjetar koji puše kako hoće, ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Zato je važno zdušno slušati. Jahve daje zdravlje. Jahve jest. On daje zdravlje duše. On potvrđuje duši njezin bitak: Ne boj se! Ja sam s tobom! Ja ću te izbaviti iz ropstva. Ja ću te napojiti. Ja ću te nahraniti manom. Ja ću te dovesti u obećanu zemlju. Ja ću ti dati zemlju kojom teče med i mlijeko. Ja ću biti tvoj Bog, a ti ćeš biti moj narod. Ja ću biti u tebi i ti u Meni. Neće te peći žega. Ja ću ti biti zasjen tvoj s desne tvoje. Tvoj štit i tvoja obrana. Nevolja se neće prikučiti šatoru tvome.

Nakon gornjih Jahvinih riječi, Izraelci su se utaborili kod Elima. Tu je bilo dvanaest izvora i sedamdeset palma. To je slika Crkve. Crkva je utemeljena na dvanaest apostola. Sedamdesetorica su je predstavljala. Ona ima sedam (deset je znak punine – pune snage) sakramenata. Nebeski Jeruzalem ima dvanaest temelja i dvanaest vrata. U Jeruzalemu je izvor života. I stablo života. Bog daje život. I Jaganjac. Jaganjac, Krist, je dao život da bismo mi mogli imati život. Tko god sluša Njegov glas, a taj je glas kao šum voda golemih, dobiva život. U Njemu je izvor životni. Šum voda golemih je more braće i sestara s kojima se ulazi u jedinstvo života. Iz tog se jedinstva, kao nekog izvora, rađa novi život. Jedna Crkva. Na sliku Presvetoga Trojstva.

U staroj ikonografiji kršćanski je život prikazan kao život jastoga na palmi. Palma je pobjeda. Kršćani su oni koji dobivaju besplatan božanski život i pobjeđuju svijet. To je novi Izrael koji ide po pustinji i pije iz stijene koja ih prati, a stijena je Krist. Neiscrpni život. Privržena ljubav. Jahvina vjernost. Božja popustljivost. Praštanje. Jahve koji spašava. Emanuel. S nama Bog. Riječ Očeva. Riječ po kojoj je sve postalo. Logos. Duh životvorni.

Samo buntovnici ostadoše u sažganoj pustinji. Nepoučljivi propada. Ako se obrati, živjet će. Ponovo će se napajati na apostolskom nauku i oživljavati na palmama sakramenta. Gorke će se vode pretvori u slatke. Prazni život u puni život. Zdušno slušaj i duša će ti živjeti. Pružaj svoje uho i kosti će ti procvasti kao mlada trava. Glas Božji poziva na život. Na jedinstvo. Na život.