Kuća na stijeni i kuća na pijesku. Slušati i vršiti. Slušati i ne vršiti. Tko nam daje htjeti i djelovati? Od Boga je htjeti i djelovati. Ne od nas. Nije od nas ni kuća ni stijena. Od Boga je stijena. Temelj. Unutar svijeta nema temelja. Cijeli je svijet kuća. Temelj je nešto drugo. Drukčije. Različito od kuće. Život svijeta je unutar svijeta. Svijet je zatvoren u sebe. Svjetska je povijest zatvorena u sebe. I bitak je svjetska kategorija. Bitak je u svijetu. Bitak treba temelj koji nije od ovoga svijeta. Biti od svijeta. Ne biti od ovoga svijeta. Vi ste u svijetu, ali niste od svijeta, kao što ni Ja nisam od svijeta. Svijet prolazi i požuda njegova, a onaj tko vjeruje u Mene ostaje dovijeka.

Riječ je od Oca. Od Njega je htjeti. On daje prvi poticaj. Vjera dolazi od milosti. Milost prethodi vjeri. Nitko ne može vjerovati bez početne milosti. Milost potiče. Ona čini da hoćemo. Poticaj dolazi od Riječi. Nitko ne može vjerovati bez propovjednika. Ako mi nije naviješteno, u što ću vjerovati? Na što ću kazati svoj Amen. Dati svoj pristanak. Sve što je u ovom svijetu ne treba moj pristanak. Sve svjetsko je u meni. Ja sam sažetak svijeta. Ne trebam davati pristanak na samoga sebe. Na ono što ja mislim ili želim. To sam ja. Dajem pristanak na ono što je izvan mene. Izvan svijeta. Veće od ovoga svijeta. Ispraznog svijeta. Dajem pristanak, Amen, na Riječ, Smisao, koji mi se daje izvan mene.

Svijet kao svijet ne treba milost. Ne treba poticaj. Pomoć. Svijet je dostatan samom sebi. Treba mu samo vlastito htjenje i djelovanje. Treba on samom sebi. Izgleda to dobro. Dobro je biti dostatan samom sebi. Izgleda to dobro. Izgleda. Do časa rasapa. Do časa smrti. Nestanka. Besmisla. Sudara s nepostojanjem. Nestankom. Iščeznućem. Ništavilom. Stalno smo pred Ništa. Kierkegaard. Svijet ne treba milost. Nije potrebna milost za ne-biti. To se događa samo po sebi. To je upisano u postojanje svijeta odvojena od Boga. Svijet bez Boga dobro zna svoje usmjerenje. Nestanak. Destrukcija. Rasap. Zbrka. Žalost. Muka. Vječna muka. U meni i svijetu postoji život i smrt. Ne samo život. Dvoje se miješa. Život hoće biti. Smrt također hoće biti. Smrt je jača od svijeta. Smrt je jača od mene. Smrt ne treba milost. Smrt je jaka bez milosti.

Životu je nužna milost. Poticaj. Htjeti. Život treba pomoć da bi nadvladao smrt i rasap. Život nije samostalan. Potreban je temelja. Čvrste stijene. Riječi. Milosti. Ne samo početne milosti nego i milosti koja prati rast početnog poticaja. Milost u nama izvodi htjeti i djelovati. Činiti. Za svaki je posebni čin potrebna posebna milost. Svaki. Djelovanje slijedi bitak. Kako je bitku u cjelini potrebna milost, tako je i djelovanju u svakom činu potrebna milost. Niti jedan čin bez Božjeg djelovanja nije čvrsti čin koji ostaje zauvijek. Kuća na stijeni. Milost djelovanja.

Čovjek bez milosti. Ruševina velika. Kuća na pijesku. Na morskom pijesku. Otkrivenje. Zmaj na morskom pijesku. Bestemeljan. Beživotan. Smrtan. Rasut. U vrtlogu. Vječnoj muci. Bujici.

Otac se brine. Njegova mi je briga dostatna. On se bine i to je dovoljno. Pavle, dovoljna ti je moja milost. Snaga se u slabosti očituje. Pavlova slabost i Očeva snaga. Kristova Snaga. Snaga Duha Svetoga. Pokazat će se tko što gradi. Sve će proći kao kroz oganj. Sve ovosvjetsko će biti prokušano. Proći će kroz muku. Sve će iščeznuti kao haljina. Bit će prorešetano. Sotona će ga prorešetati. Gospodar smrti. Knez ovoga svijeta. Vladar tmina.

Duše su pravednika u ruci Božjoj. Ruka Božja je temelj. Ruka Očeva. U ruke Tvoje, Oče, predajem duh svoj. Hridino moja. Utvrdo moja. Spase moj. Oče moj. Abi. Abba. Jedino Tvoja milost dostaje. Ona je nužna.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Danas je u trendu
imat pedera u bendu
a nas je petero
i svi smo hetero

Toni Aničić "Koja", rock grupa Đubrivo