Kako je desni razbojnik uspio u Nazarećaninu prepoznati Mesiju i Boga? Prvo i prvo, to mu je objavio Otac i Duh Sveti. Bez Oca nije moguće prići Isusu, a bez Duha Svetoga nije moguće Krista zazvati Kraljem, Gospodinom. Sve je od Oca. Sve čini Duh Sveti. I Krist. Krist ga je privukao. Prije svoga uzdignuća (uzdignuta poniznost) je rekao da će sve privući k Sebi kad bude uzdignut sa zemlje. Desni je razbojnik prvi kojeg je privukao. Nakon njega dolazi niz privučenih razbojnika, sve do mene i tebe, i do zadnjeg razbojnika koji će bludjeti po ovoj zemlji. Desni se razbojnik još zove i dobri razbojnik. To je naslov za sve ljude koji su izvučeni iz ralja đavolskih. Po sebi su razbojnici, a po milosti su dobri.

Vjera je milost. Nije moguće vjerovati ako nam to nije dano odozgo. To je najnormalnije. Sve je dar. Sve dolazi od drugoga. Život i sve u životu. Što imam a da nisam primio? Nemam se čim hvastati. Dobri razbojnik je dobio milost da u raspetom drugu prepozna Kralja kraljeva i Gospodara gospodara. Milost mu je otvorila oči. Ali milost ne djeluje mimo naravi. On je i svojim, običnim, razbojničkim, očima vidio u Isusu razinu koja nadilazi samo ljudsku razinu. Sigurno je bio dobrano iskusan čovjek. Tko zna koliko je puta gledao kako ljudi reagiraju pred smrću? Isusove reakcije su bile, u najmanju ruku, čudne. Ako su u isto vrijeme uzeli križ i nosili ga do Golgote, dobri se razbojnik mogao nagledati mnogih „čudnih“ reakcija. Vidio je Čovjeka koji se ne buni. Ma kako je moguće biti nevino osuđen i ništa ne reći? Kako je moguće mirno uzeti križ i prigrliti ga, a na njemu će biti okrutno pogubljen? Kako je moguće slušati bezbrojne uvrede i pljuvanja a ne reći niti jednu psovku? Možemo do u nedogled nabrajati „nemoguće“ stvari. On, dobri razbojnik, je reagirao „normalno“, a Ovaj koji se prošao zemljom čineći dobro, reagira „nenormalno“. A je li to nenormalno? Što je normalno? Ljubiti ili ubiti? Dobri je razbojnik ubijao, a Nazarećanin je uskrišavao? Što je normalno? Opraštati ili se osvećivati? Vraćati zlim na zlo, ili dobrim pobjeđivati zlo? Kako se zlo može zaustaviti drugim zlom? Kako? Zlo na zlo je umnažanje zla. Raste kraljevstvo zla, kraljevstvo Sotone.

Oko Isusa svi su obuzeti zlom. Svi Ga žele ubiti. Sam razbojnik je pravedno osuđen zbog zla. Njega se ubija i tako se zlim (ubojstvom) „zaustavlja“ zlo. I njegova druga, onog lijevog razbojnika, zlog razbojnika, će se smaknuti. Pogubljuje ih rimsko carstvo. Umrijet će u groznim mukama. Ali pravedno! To je pravedna plaća. Ali Ovaj u sredini, nije ubio nikoga. On je ozdravio mnoge. Neke je uskrisio. Na tisuće ih je obratio. Njegova grozna smrt nije pravedna plaća. Njemu se za dobro uzvraća zlim. A On na zlo uzvraća dobrim. Tu je sve izvrnuto. Tu nema nikakve logike. Ili bolje reći, tu je na djelu neka do tada nepoznata logika. Tu su na djelu dva kraljevstva. Na jednoj strani su svi koji imaju logiku zla, a na drugoj strani je On sam, koji ima logiku dobra. Tko će pobijediti? Hoće li i On na zlo uzvrati zlom? Ako On uzvrati, svi smo onda isti, svi smo razbojnici? Ako ne uzvrati, On je onaj Drugi i Drukčiji. Išli su zajedno. Na isti su ih način prikivali za drvo. Kad su ih podigli ista ih je bol obuzela. Sve je bilo isto. Razlika je bila u reakcijama. On je molio za one dolje. On je vikao: Oprosti im! Razgovarao je s Bogom. Recitirao je psalme. Prepuštao svoju dušu u ruke Očeve. Govorio je: Abba, u tvoje ruke predajem duh svoje. Toplo je razgovarao s majkom i ljubljenim učenikom. On je skroz Drukčiji. On je Istiniti! On je Dobri! On je Život! On je čista Ljubav! On je Kralj! On je Sluga Jahvin! On je onaj koji oduzima grijeh svijeta! On neodoljivo privlači. „Isuse, sjeti me se kad dođeš u svoje kraljevstvo!“ A Isus mu reče: „Danas ćeš biti sa mnom u raju!“ Kristovo je kraljevstvo sami raj, Eden! On je novi Adam koji otvara vrata Edena i uvidi svoju braću, one koji u Njega vjeruju, one koji se priznaju istinskim razbojnicima i Njemu se mole, u Raj. On je ljubljeni Sin Očev koji je došao potražiti izgubljenu ovcu i vratiti je u Očev ovčinjak, nebo. Dobri razbojnik je prva izgubljena ovca. Sada smo na redu mi, ti i ja. Mi smo na zlo uzvraćali zlim. Mi smo ojačavali kraljevstvo zla. Pustimo se privući od ovog Boga-Sluge, Boga-Patnika, Boga-Čovjekoljupca, ovog „ludog“ Boga koji se kao Janje dao zaklati od svoga stvorenja-čovjeka. Pustimo se Duhu Svetomu!

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Po unutarnjem stanju duše mijenja se i priroda stvari, tj. kakav je tko, tako i o drugima sudi!

Anthony de Mello