Najveća ljudska mudrost pojavila se kod starih Grka. Aristotel. Platon. Sokrat. Spoznaja nepokrenutog Pokretača. Spoznaja počela. Spoznaja kreposti. Neizmjernosti. Znam da ništa ne znam. Upoznaj samoga sebe. Psihologija. Filozofija. Fizika i metafizika. Svijet ideja. Idealni svijet. Sjene. Idealno društvo. I još mnogo toga. Grci su najveći tražitelji istine. Mnogi su se približili Židovima. Kod Židova ih je fascinirala čista vjera u jednoga Boga. Sveto Pismo takve Grke naziva bogobojaznima. Udaljili su se od nakaradnog idolopoklonstva i priklonili Bogu objave, Bogu Stvoritelju i Osloboditelju.

Andrija i Filip te su Grke doveli k Isusu. Došli su na Pashu. U Hramu su se prikazivale žrtve Jahvi, Onomu koji jest. Grci su umom došli do bitka, do onoga što jest, što je ispod cjelokupne stvarnosti, supstancije. Jahve je bitak. Onaj koji jest. On podržava sve. Na Njega se može osloniti. To je vjera. Približavali su se pravoj vjeri.

Na tom putu žele vidjeti Isusa. Zašto? Židovi su iščekivali Mesiju. Mesija je onaj koji će do kraja objaviti Boga. U njemu će svi imati pristup Bogu. Mesija je univerzalan. On je za sve narode. Takvim ga je najavio Izaija i ostali proroci. Pisma, koja su Grci poznavali, kažu da će svako smrtno tijelo vidjeti spasenje Božje. Ne samo Židovi. I Židovi i Grci i barbari i Skiti. Svi. Svi će vidjeti spasenje Božje. Jahve jest. On jest u svima i za sve. Ne može biti samo za jednu naciju. Takav Jahve ne bi uopće bio Jahve. Bio bi idol. Bog koga su Grci upoznali u sinagogi nije takav. On je Bog koji mrzi idole. Ljubi sva bića. Sve je stvorio iz čiste ljubavi. Smrt je ušla đavolskom zavišću. Smrt i zlo nisu od Boga.

Isus znači Jahve spašava. U Isusu je Jahve na djelu. Nešto su od toga dočuli i Grci pa Ga zato traže. Grk se pita kako je u bitak ušao nebitak? Kako je u život ušla smrt? Koji je smisao smrti? Je li smrt čisto uništenje života ili nešto drugo? Dokazuje li smrt da Bog ne postoji? Kako postoji Jahve, Onaj koji jest, i smrt? Na to pitanje ljudski um nema odgovora.

Najveća mudrost stoji pred zatvorenim vratima tajne. Tajna nije protivna umu. Ona se „slaže“ s umom. Samo apsurd lomi um. Bez Boga svijet je apsurd. S Bogom je tajna. Grci stoje pred tajnom. I Isus je tajna. Nitko Ga ne shvaća. Sve što govori izgleda nevjerojatno. Naviješta uništenje smrti. Prije nekoliko dana je uskrisio Lazara. Jučer je s uskrsnulim Lazarom zajedno ručao. Židovi ne mogu doći k sebi. Žele ubiti Isusa i Lazara. Posebno su bijesni saduceji. Oni niječu uskrsnuće. Za njih je uskrsnuće apsurd. Krist im je već rekao da ne poznaju Pisma niti sile Božje. Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih. Ta svi Njemu žive. Lazar je živ. Jede, pije i veseli se. Bio je četiri dana u grobu. Već se raspadao. Sada je živ.

Grci su zasigurno znali za taj potresni događaj. Isus je tajna. Naviješta pobjedu nad smrću. To svi traže. Sve ljude zanima jedno: Biti. Živjeti. Veseliti se. Uživati puninu života. Ne umrijeti nikada. Biti s Onim koji jest. Živjeti za Njega. Živjeti iz Njega. U Njemu. Da svi budu. Da svi žive. Da sve opstane. Da smrti nestane. Da zlo iščezne. To zanima Grke i barbare. Sve ljude.

Krist naviješta prolazak kroz smrt. Pšenično zrno umire i rađa stostruko. Ako ne umre ostaje samo. Krist ulazi dragovoljno u smrt. Smrću nadvladava smrt. Negacijom dokida negaciju. Logično. Nije apsurd. To je jedino rješenje: negacijom dokinuti negaciju. Zanijekao je Sebe i time smrt doveo do ništavila. To je Rješenje za sve ljude. Jahve, onaj koji jest, a jest ljubav, iz ljubavi je poništio Sebe. Bitak se povukao da poništi nebitak. Život je ušao u smrt da iskapi smrt. Isus je Jahve koji spašava. Koji se poništava za nas. Kada je ušao u smrt, sve je privukao Sebi. Njegova smrt i uskrsnuće je Rješenje za sve. Svi umovi će biti privučeni tom Rješenju. Drugo ne postoji. Svi umovi moraju napustiti kriva rješenja (idole) i prikloniti se pravome. To je zakon uma. Zakon logike. Logika ne dopušta apsurd. Dopušta tajnu.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Danas je u trendu
imat pedera u bendu
a nas je petero
i svi smo hetero

Toni Aničić "Koja", rock grupa Đubrivo