Internetski rat: Kotar Neslanovac prijeti osnivaču portala

Vijeće kotara Neslasnovac zabranjuje rad portaluSplitski Gradski kotar Neslanovac zabranio je portalu www.neslanovac.com objavljivanje informacija o Gradskom kotaru Neslanovac. Štoviše u dopisu sa sastanka vijeća GK od 26. studenog uredniku portala prijete da će ga, ako nastavi s tim radnjama, prijaviti pravosudnim organima.

Urednik portala Ivan Barišić šokiran je dopisom Gradskog kotara. Kaže kako je portal pokrenuo prije dvije godine. Cilj je bio pravovremeno informiranje građana o svim projektima i radnjama koje GK, kao lokalna samouprava, poduzima u pravcu poboljšanja kvalitete života.

Opširnije:Internetski rat: Kotar Neslanovac prijeti osnivaču portala

O nama na portalu DalmacijaNEWS.com

Vijeće kotara Neslanovac zabranjuje portalu pisanjeDanas 1.12.2010. na nezavisnom portalu DalmacijaNEWS.com objavljen je članak o prijeporima Vijeća kotara Neslanovac s urednikom našeg portala, pod naslovom Gradski kotar Neslanovac prijeti osnivaču portala.

Novinar Ivan Perdijić je prilično objektivno izvijestio o problemu. Svi koji su čitali i pratili rad na portalu mogli su steći nekakav dojam o tome što je istina, a što laž. Ili da to kažemo malo „politički korektnije“, manipulacija.

Opširnije:O nama na portalu DalmacijaNEWS.com

Još jedan Splitski kotar na internetu

Gradski kotar Lokve na InternetuOvih dan još je jedan Splitski kotar dobio svoje internetske stranice. Radi se o GK Lokve, a stranica je „neslužbena doduše“ kako sami pišu na naslovnici.

I njihov cilj je jednak našem: „Cilj pokretanja internet stranice je približavanje rada Vijeća kotara i svih aktivnosti u kotaru većem broju stanovnika“

Opširnije:Još jedan Splitski kotar na internetu

Zračenje antena T-mobilea

Elektromagnetsko zračenje je tema o kojoj većina nas znamo jako malo, ali smo svi svjesni da negativno utječe na zdravlje. Čovjek je neprestano izložen razno raznim vrstama elektromagnetskog zračenja, no da li uistinu zračenja svih antene koje mobilni operateri postavljaju spadaju u dopuštene razine sigurnosnih ograničenja koje je prihvatila Svjetska organizacija UN-a za cijeli svijet.

Opširnije:Zračenje antena T-mobilea

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalni redar za GK-a Neslanovac je JOSIP GABELICA, mob. 091 455 9603

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Veličina se postiže
kada se zaboravi
rang onoga koji je iznad nas
a također i
onoga tko je ispod nas.
Kada nismo ni oholi sa poniznima
niti ponizni sa oholima.

Anthony de Mello