Kad je narod gledao i slušao Isusa iz Nazareta najčešće je ocjenjivao da je to prorok. Krist je nastupao bez straha. Pozivao je na obraćenje. Otvoreno šibao mane naroda. Vladajuća religiozna klika nije ga voljela. Po tomu je sličio Jeremiji. Dok su svi govorili: mir i sigurnost, On je naviještao razorenije Hrama. Narodu nije laskao. Mrzili su Ga. Svjedočio je protiv naroda, da su mu djela zla. Amos je isto svjedočio protiv naroda, da su mu djela opaka. I Hošea. I Izaija. I Ilija. Svi koje je Bog slao bili su protiv naroda. Protiv kraljeva. Protiv službenih proroka. Protiv svećenika. Protiv lažnog bogoštovlja. Protiv puzajuće politike. Protiv.

Kada je Mojsije polagao Deset Riječi, ploče Dekaloga, u Kovčeg Saveza, Bog je rekao narodu da je će one svjedočiti protiv naroda. Narod je tvrde šije i uvijek se opire Bogu. Deset Riječi: Ja sam Jahve, Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene. Ne izusti Imena Jahve, Boga svoga, uzalud. Poštuj oca i majku. Ne ubij. Ne bludniči. Ne kradi. Ne laži. Sve je to protiv naroda. Protiv čovjekovih misli i želja.

Onaj tko nije protiv naroda, taj ubija narod. Bog je protiv. Uvijek govori i svjedoči protiv ljudi. Krist je svjedočio da su nam djela opaka. Zato smo ga ubili. Sada gledamo Onoga koga smo proboli. Križ Kristov je svjedočanstvo protiv nas. Krist nam s Križa uvijek govori tko smo mi: ubojice. Štujemo svoje idole. Druge bogove. Uzalud izgovaramo Njegovo Ime. U prazno. Igramo se s Njim. Poigravamo. Ponižavamo svoje roditelje. Ubijamo nerođenu djecu. Krademo tuđe muževe i žene. Lažemo. Varamo. Idemo za prohtjevima svoga okorjeloga srca. Radimo sve ono što se protivi volji Božjoj. Mi smo protiv volje Božje. Zato je Bog protiv nas. On se bori protiv nas.

Izrael je uvijek htio sa se Bog bori za njega, kao što su se bogovi okolnih naroda borili za svoje narode. Jahve je drukčiji. On je jedini Bog koji se bori protiv svoga naroda. Čudan Bog. Nije Bog po naših željama. Istinski Bog. Istiniti. Stvarni.

Krist nije za kršćane. On je protiv kršćana. On ne blagoslivlja djela kršćana. On blagoslivlja Svoja djela i Svoju volju. Ne našu volju. Njegovi čuju riječi: ne poznam vas! Niste moji. Nisam bio za vas. Bio sam protiv vas. Svjedočio sam da su vam djela opaka. Niste me ljubili nego mrzili jer su vam djela bila opaka. Moj Govor na gori je svjedočanstvo protiv vas. Niste ljubili neprijatelje. Niste opraštali svima. Niste okraćali drugi obraz. Niste se pouzdavali u providnost. Niste živjeli s Bogom kao svojim Ocem i tražili Njegovo kraljevstvo. Niste. Svjedočim protiv vas. Moj Križ je svjedočanstvo. Obratite se. Ne tražite da činim ono što ne mogu činiti. Ne mogu ići protiv samoga Sebe. Ja sam Bog, a ne čovjek. Ne pozivajte Mene za svjedoka. Pokajte se i obratite. Istina će vas osloboditi. Vi ste robovi svojih pogubnih želja. Draža vam je laž nego istina. Blud nego nevinost. Drskost nego poštovanje. Nema ljubavi bez poštovanja.

Puče moj. Narode moj. Što učinih tebi? U čem ožalostih tebe? Zašto si protiv Mene? Zašto mi dodijavaš, rode nevjerni? Zašto ideš na kladence popucale, a ostavljaš Mene, izvor živi? Zar da ja šutim? Zar da te puštam da propadaš? Ja te volim, narode Moj. Utroba mi je uzavrela. Ljubomorom teškim gorim za tebe. Narode Moj. Nije ti na pameti što je Božje nego što je ljudsko. Odlazi od mene, Sotono!

Ja vas ne sudim. Vaš je sudac Mojsije. Ja nisam došao osuditi sivjet. Došao sam spasiti svijet. Vas sude vaša djela. Moga svjedočanstva ne primate. Otac svjedoči za Mene. Krv, Duh i voda. To troje. Za mene svjedoče. Protiv vas. Ako se ne obratite, svi ćete propasti. Obratite se. Imate Riječ. Imate glas u sebi. Sve svjedoči da su vam djela opaka. Sve svjedoči da sam ja istiniti. Bog istiniti. Bog koji ljubi svoje protivnike. Ljubi istinski. Ljubi stvarno.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Po unutarnjem stanju duše mijenja se i priroda stvari, tj. kakav je tko, tako i o drugima sudi!

Anthony de Mello