Savez na Sinaju je sklopljen po Riječi i Krvi. Mojsije je pročitao Riječi Saveza. Narod je dao svoj Amen. Nakon toga je uzeo krv. Polovicu krvi je prolio po žrtveniku, a polovicom poškropio narod. Tako je krv polivena po Bogu i narodu. Žrtvenik je predstavljao Boga. Bog i narod su bili krvlju natopljeni.

Novi Savez je sklopljen u Riječi i Krvi. Krist je proglasio Riječ. Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas. Ljubite se. Ljubite Boga. Apostoli su dali svoj Amen. Oni su bili sjeme Crkve, novog Božjeg naroda. Novi Izrael. Dvanaest apostola je dvanaest rodozačetnika. Dvanaest plemena. U ljubavi prema Bogu i bližnjemu je sadržan sav Zakon. Savez. Svih deset Riječi. Jedna Riječ. Ljubite.

Onda je novi Mojsije prolio krv. Dio po Bogu, dio po narodu. Krist je Bog. U Njemu je Bog i čovjek. Sin Božji i Sin Čovječji. Žrtvenik je Križ. Krv koja se razlila po Križu i Njemu, jest Krv novoga Saveza. Krv je pečat. Ništa bez krvi. Veće ljubavi nema od ove: dati krv, život, za svoje neprijatelje. Riječ i Krv. Riječ jest Krv. Krv jest Riječ. Krvava Riječ. Ljubite. Krv Riječi.

I naš Amen. Ljubit ćemo.Ulazi samo naš Amen. S naše strane samo Amen. Sva krv na Boga. I naš dio na Njega. On je uzeo naš dio. Naš dug. Uništio je našu zadužnicu. Naše su opačine na Njega pale. On je uzeo naše boli. Sve je uzeo na Sebe. Sav teret. Sva ubojstva. Sve smrti. Zvjerstva. Nasilja. Naše opačine. Za grijehe naše Njega probiše. Njega satriješe. Na Njega je pao sav teret neljubavi. Od Adama i Eve. Od Kaina i Abela.Od Josipove braće. Svih robovlasnika. Svih faraona. Osvajača. Tlačitelja. Muškaraca. Žena.. Bog je postao čovjek i učinio sve za nas. Samo je Bog krvlju natopljen. Ljubio je do kraja. Bog je ljubav. Narod je slobodan od krvi. Narod je slobodan. Na narod Duh Sveti i sloboda. Dar. Darovi milosti. Besplatnost. Nama samo dar. Milost. Dar. Sloboda. Ljubav. Nama ljubav. Ljubav Božja. To je Amen. Prihvat ljubavi. Prihvat dara. Naš Amen.

Milost. Milost na milost. Zakon je dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Od punine Njegove svi mi primismo, i to milost na milost. Zakon je ispunjen. Sve je ispunjeno. Dovršeno. Amen. Sve. Ljubav. Punina. Svi primamo od Njegove punine. Punina Zakona jest ljubav. Sav je Zakon sadržan u jednoj jedinoj Riječi. Ljubiti. Pavao. Ivan. Ivanovi učenici. Benedikt XVI. Majka Terezija. Ivan od Boga. Svi. Crkva u cjelini. Cijelo čovječanstvo. Cijelo naše biće. Prva i zadnja misao. Svi ljudi. Sva bića. Galaksije. Atomske jezgre. Matične stanice. Svi. Jedna Riječ. Ljubiti. Mali i veliki. Svi. Krv. Život. Savez savršenstva. Ljubav je vez savršenstva. Ništa sam bez ljubavi. Hvalospjev ljubavi. Pavao. Ivan. Bog je ljubav. Tko ne ljubi braću, nema Boga. Jer Bog je ljubav. Tko ne ljubi, nema Saveza. Nije u Savezu. Ljubav je Savez.

Krv Abelova viče. Krv nevinih. Riječ viče. Zove. Vapi. Gozba Saveza je dogotovljena. Dođite. Uđite u Savez. Uđite u Milost. Ne odbijajte milost. Gozba je dogotovljena. Junci su poklani. Na stolu je novo vino. Dođite i pijte. Dođite i blagujte do sita. Jedite kruh i pijte vino. Tko ne jede Tijelo i ne pije Krv nema života u sebi.

Gospodine, Ti imaš Riječ života vječnoga. Tvoja je Riječ Duh i Život. Riječ i Krv. Milost i istina nasta po Isusu Kristu. Ne odbijam Dar. Oprosti na odbijanju. Oprosti. Povuci me za Sobom. Ljubav je Tvoja bolja od vina. Privuci me konopcima Svoje ljubavi. Otrgni me od mojih milosnika. Izraniše me. Istukoše. Ruke su mi u krvi ogrezle. Operi me i povuci za sobom. Ljubav je Tvoja bolja od vina. Operi me i bit ću bjelji od snijega. Ljubav je Tvoja jaka kao smrt. Vjenčaj me. U Savez ljubavi. Na Tvom Križu.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Najbolje bi bilo probuditi se vrlo rano, pa trčati ili voziti bicikl. Zrak rano ujutro je tako svjež i čist. Često uključim budilicu. Ona zvoni, ja ispružim ruku, pritisnem gumb za zaustavljanje i vratim se na spavanje. Toliko o ranom jutru i svježem zraku!

Robert Kubica