Kako rastemo mi, rastu i naše brige. Brinemo se više i više za izgled. Brinemo se za budućnost. Brinemo se za status. Brinemo se za naš dobar glas. Brinemo za djecu. Brinemo za društvo. Za plaću. Za kuću. Za auto. Za sve. Sve nam je na brizi i za sve se brinemo. To je naša svakodnevnica. Usred tih svih briga, u najmanju je ruku čudno čuti riječi: Ne brinite se! Vaš Otac koji je na nebesima zna što vam je sve potrebno. Vi najprije tražite Boga i Njegovo kraljevstvo i sve će vam se ostalo nadodati.

To su riječi samoga Boga. Rekao ih je Isus iz Nazareta u jednom povijesnom času. Izišle su iz usta jednog čovjeka, ali su riječi samoga Boga. Sami nam Bog kaže: Ne brinite se tjeskobno. Svu svoju brigu povjerite Meni. Ja ću se brinuti za vas. Ja ću biti vaša banka i vaš posjed. Vaša baština. Ne brinite se. Rastite i živite, ali bez brige. Ne brinite se za sutra. Sutra će se brinuti samo za sebe. Dosta je svakom danu zla njegova. Ne brinite se. Vi ste moja briga. Vaša briga neka budem Ja. Vi se brinite da budete Moji. Steknite Mene. Tko stekne Mene, stekao je blago. Ja sam dragocjeni Biser. Tko Me pronađe, pronašao je život, život beskrajno sretan.

Tražite Mene. Ne brinite se za prolazne stvari. One će svejedno proći. Neće ih biti. Iščeznut će. Zemlja će iščeznuti sa svojim počelima. Zemlja je privremeni dar. Na zemlju dođete bez ičega i Ja vam sve dajem. Sve dobivate. I sve ćete dobiti. Tko nađe Mene, nađe Sve. Tko ne nađe Mene, izgubi sve. I sam svoj život. Što koristi čovjeku ako zadobije cijeli svijet, a izgubi svoj život. Život je od Mene. Ne od vas. Od Mene i isključivo od Mene. Ja dajem dah. Ja začinjem misao. Ja pokrećem zvijezde i svaku njezinim imenom zovem. Galaksije su preda mnom kao prah na tezulji. Kao kap. Ne brinite se. Ne boj te se. Ja sam s vama. Nemojte se bojati tamo gdje straha ni nema. Tu se boji tko Mene ne nađe. Tko pronađe Mene, slobodan je.

Traži Mene! Uvijek ćeš Me gubiti. Iznova Me uvijek traži. Nećeš se pokajati. Svijet se ne može izgubiti. Njega nitko nema. Nitko ga ne posjeduje. Posjeduju se samo želje i ideje. Posjeduje se prolaznost. Ne svijet. Vi pripadate svijetu, ne svijet vama. Zato ga nikada ne gubite. Gubite samo Mene. Gubite Mene i sebe. Tko nema Mene, nema ni sebe. Svijet nitko nikada nema. Svijet pripada Meni i Ja ga stavljam na raspolaganje svima. Tko ima Mene, ima sve.

Nemojte zabrinuto govoriti: što ćemo jesti, što piti, u što se obući. Gledajte ljiljane u polju. Niti predu niti tkaju, a ipak ih odijeva vaš Otac. Malovjerni. Malovjerni. Gledajte ptice nebeske. Niti siju niti žanju, a ipak ih hrani vaš Otac. Malovjeni. Malovjerni. Vrjedniji ste od mnoštva vrabaca. Izbrojane su vam i vlasi na glavi. Malovjerni. Malo vjerni. Obratite se meni. Napustite svijet idola i briga. Idoli rađaju brigama. Ja rađam bezbrigu. Sa mnom ste bezbrižni. Kao dojenče ste na grudima majke. Kao dojenče. Duše su pravednika u ruci Božjoj.

Što ste zabrinuti? Što vam sumnje obuzimaju srce? Zar se ne sjećate kad Sam s dvije ribe i pet krugova nahranio pet tisuća muškaraca i još toliko žena i djece? I preteklo je, u obilju, punih dvanaest košara. A drugi put je preteklo sedam punih košara, u obilju. Perisseuon. Izvorno grčki. U obilju. Sve sam stvorio u obilju. Jeli su i preteklo je. Svega pretječe. Samo vjere nedostaje. Nedostaje predanja. Nedostaje povjerenja. Nedostaje ljubavi. Usko je u vašim grudima. Ja se dajem u obilju. Za svoju djecu ništa ne štedim. Ni Sin nije pošteđen. A Duh Sveti se daje bez mjere. Sreća bez mjere. Mir kao rijeka. Doline se kite stadima. Svagdje pjesma. Klicanje. Tko nakupi više, njemu ne pretječe. Tko napuni manje, tomu ne nedostaje. Godi svakom ukusu. Za sve. Obilno.

Rastite u vjeri, u bezbrižnosti. Nemojte zabrinuto govoriti. Buniti se. Zahtijevati. Odbijati. Tupiti. Dodijavati. Zna vaš Otac. I prije nego li Ga zaištete. Od početka. Zna Otac. I ljubi. Neizmjerno. Preobilno. Mjerom nabijenom i natrešenom.