Kršćanstvo nije religija knjige. Biblija nije knjiga. Biblija je više knjiga. Mnogo knjiga. Kuran je knjiga. Jedna knjiga koju je napisao jedan čovjek. Biblija je mnogo knjiga sabranih u dugoj povijesti. Biblija je povijest. Hod. U njoj je objavljena Riječ. Jedna Riječ u mnoštvu riječi. Benedikt XVI. u Parizu pri obraćanju francuskim učenjacima. Kršćanin je čovjek Riječi. Istine. Kršćanin traži Riječ i prima Riječ. Moli i sluša.

Kršćanin pita stvari i sluša stvari. Toma Akvinski. Pita Boga i sluša Boga. Sve probleme tako rješava. Traži istinu. Izlaz. Rješenje. Svjetlo. Rasvjetljenje. Riječ. Kršćanin nije očajnik koji misli da nema izlaza. Izlaz postoji. On se traži. Njega otvara Bog. Riječ.

Najviše problema imamo u obitelji. U obitelji se rađamo i rastemo. Život u obitelji nas najviše obilježava. Ako žena ima probleme s mužem, ima ih jer je u svojoj obitelji različito formirana. Muž je formiran na jedan način, ona na drugi. To su dva različita svijeta. Ujedinjenje dvaju svjetova predstavlja veliki problem. Tu je sloboda drugoga. Tu su planovi. Emocije. Navezanosti. Strahovi. Različiti pogledi na stvari. Milijun problema. Obitelj je mjesto s milijun problema.

Pitajmo Boga i slušajmo Boga. Što On kaže o obiteljskim problemima? Koja je Njegova Riječ? Krist se jednom osvrnuo. Ugledao je mnoštvo koje je išlo za njim i rekao: „Tko ne mrzi svoga oca i svoju majku, ženu, svoju braću i sestre, svoju kuću, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik.“

Stručnjaci kažu da je ta Riječ najvažnija za život u obitelji i općenito za život u svijetu. Emocionalne navezanosti donose najviše problema i rađaju najviše nasilja. Odijeliti se. Radikalno. Potpuno. To je uvjet zrelosti. Svi smo djetinjasti. Nedorasli. Emocionalno zakržljali. Mamasti. Tatasti. Nemoćni reći: ne!

Biti Kristov učenik znači biti kršćanin. Kršćanin je onaj tko ima Duha Isusa Krista. Onaj koji je izišao iz duha svoga tate i svoje mame, svoje braće, svoga klana i koji je izišao iz samoga sebe i živi u Kristu. U Bogu. U Istini. Riječi. Navezanost na tatu i mamu rađa nasiljem. Mržnjom. Samooptuživanjem. Psihičkom nemoću. Balavošću.

Ne slušaj tatu. Ne slušaj mamu. Ne slušaj sebe. Slušaj Boga. Slušaj Krista. Poštuj roditelje. Poštuj svoje rođake. Poštuj samoga sebe. Slušaj Boga. Samo Boga. Bog govori kroz sve stvari i sve događaje. U problemima, pitaj Boga. Moli Ga. Moli Ga na prvom mjestu da te izvede iz mamina i tatina svijeta. Moli ga da te izvede iz tvoga svijeta. Iz tvoje kuće. Tvojih navika i planova. Tvojih ropstava idolima. Ropstava grijesima. Moli ga da te vodi k Sebi. Ka zrelosti.

Kršćanska zrelost je imati Duha Svetoga. Imati Duha Isusa Krista. Imati Boga. Biti u Bogu. Vršiti volju Božju. Ne volju svoga zemaljskog oca i zemaljske mame. Vršiti volju Božju kao Marija. Neka mi bude po tvojoj Riječi. Evo službenice Božje. Služi onaj tko je zreo. Nezreli traži uvijek da mu se služi. Mama mu stalno mora služiti. Davati mu.

Zreli daje. Duh Sveti je dar. Duh Sveti čini od kršćanina čovjeka koji se daje. Ne taži svoje. Ne živi za sebe nego za Onoga koji je za njega umro i uskrsnuo.

Izlaz postoji. Zabranjeno biti očajan. Svatko može biti zreli kršćanin. Svatko može dobiti Duha Svetoga. Svatko može mrziti oca i majku, braću i sestre, pa i sam svoj život. Svatko može imati duboki mir. Nenavezanost. Slobodu za ljubav. Slobodu živjeti zrelo za druge. Ne tražiti svoje.

Raste se polako. Kršćanin se ne rađa. Kršćanin se postaje. Po rođenu smo svi neslobodni. Navezani. Duh Isusa Krista nas oslobađa. Po Riječi Božjoj. Po slušanju Boga. Po molitvi. Po slušanju Crkve. Po životu s Kristom. Po hodanju za Kristom. Obrati se i pođi za Kristom. Vidjet ćeš mnoga čuda. Istinski život. On Te zove. Pođi za Mnom!