Ja sam Pastir dobri. Živim sa Svojima i Moji žive sa Mnom. U tom suživotu moji se pune obiljem života. Koliko su više sa mnom toliko su životniji. Toliko im je život obilniji. Nisam došao da Mi se služi. Došao sam služiti i davati. Došao sam davati život. Ja dajem život za ovce. Ne tražim ništa. Ne tražim uzvrata. Uzvrat neka bude za onog koji uzvraća. Sve Mojim ovcama. Sve. Ja i sve moje. Sinko, sve je Moje Tvoje. Oče sve je Moje Tvoje. Sve je Tvoje Moje. Ja se posvećujem za njih. Bili su Tvoji i Ti ih dade Meni. Ovce Moje slušaju Moj glas i ja ih vodim na pašu. Pasu ovce Moje. Pasu očima i ušima i mislima. Pasu Mene. Hrane se sa Mnom. Ja sam Hrana. Ja sam Kruh. Ja sam Život. Ja sam Duh i Život. Riječi su Moje Duh i Život.

Kome da idemo? Ti imaš riječi života. Mi vjerujemo i znamo da si Ti Sin Božji. Drugi su najamnici. Nitko nas ne voli. Svi nas napustiše. Ne uračunalo im se. Ti si Pastir koji daje život za ovce Svoje. Ti nisi pobjegao pred vukom. Ostao si uz nas. Ostaješ. Ostani s nama, jer zamalo će večer i dan je na izmaku. Mi ostajemo uz Tebe. Ostajemo u Tebi. Tko ostane u Tebi i Ti u njemu taj ima život. Tko ne ostane u Tebi ne može učiniti ništa. Ništa. Nihil. Sine me nihil potestis facere. Essere! Zanima me samo život. Isključivo. Život. Ne tražim ništa manje. Ne mogu tražiti ništa manje. Život. Hoću život. Obilan život. Život u obilju. Dubok do beskraja. Čaša se moja prelijeva. Trpezu preda me prostireš. Sigurnost. Utjeha. Ti si sa mnom. Ti i mi. Ti i ja. Ti i svi moji. Ti i svi ostali. Ti i svi naši. Nema moga ja bez Tvoga Ti. Ti si moje ja. Bez tebe ne mogu učiniti ništa. Nihil.

Mene ne poznaje tko ne živi sa Mnom. Živi sa Mnom! Bez Mene ne možeš biti. Pastir je samo usporedba. Slika. Više sam od pastira. Neizmjerno više. A i ti si neizmjerno više od ovce. Neizmjerno više. Ovca je slika. Slika. Usporedba. Ni jedan pastir ne daje život za ovce. Ovce su radi pastira. Pastir se služi ovcama. Ja služim tebi. Umirem za tebe. Sve stvaram za tebe. Sve dajem tebi. Život dajem za tebe. Ja sam Život. Preobilni život. Obiljem te nasićujem. Čašu tvoju prelijevam. Duša se tvoja prelijeva. Prelijeva za druge. Za sve žedne. Toliko je žednih. Na smrt žednih. Tebe punim za njih. Oni još nisu od mojih ovaca. Ali sve činim da svi budu jedan Pastir i jedno stado.

Daj mi da čujem Tvoj glas. Svoje počelo. U početku bijaše Riječ. Glas. Tvoj glas pun ljubavi. Oblikovao si me u krilu moje majke. Znao si me prije Postanka. Prije pradubina. Daj mi da čujem Tvoj glas. U svemu i preko svih. U stadu moje braće. U mojoj braći. U svima. U sebi. U mojim kostima. Zavukao si Ga u moje kosti i bubrege. Daj mi da Ga stalno slušam. Samo reci Riječ i bit će živa duša moja. Jedna Riječ. Sve postade po Njoj. Bez Nje ništa ne postade. U Njoj bijaše Život. Život bijaše ljudima svjetlo. Obilno Svjetlo. Obilan Život. Obilna Riječ. Sveobuhvatna. Sveprisutna. Sveprožimajuća. Riječ. Glas. Ti. Biti s Tobom. Biti u Tebi. Biti za Tebe. Biti od Tebe. Biti. Ti. Ti u braći. Ti u svima. Biti za sve. Biti u svima. Biti po svima. Biti od svih. Svi su Tvoji. Svi su moji.

Živjeti s Tobom. Živjeti sa svima. Suživjeti. Obilno.