Ne poznate Pisma niti silu Božju. Ne poznate Uskrsnuće. Bog nije Bog mrtvih nego živinih. Svi njemu žive. On je Bog Abrahamov. Bog Izakov. Bog Jakovljev. Bog Mojsijev. Bog Lazarev. Bog Košutin. Bog koji gori a ne izgara. Gori od ljubavi prema ljudima. Voli robove. Voli smrtnike. Ljubav je njegova jača od smrti. Obucite se u silu odozgo i svjedočite Uskrsnuće. Mrtve uskršavajte. Ne manje od toga. Ako je manje od toga, ljudi neće vidjeti silu Božju. Ljudi imaju veliku silu i moć. Nemaju jedino moć da uskršavaju druge i da uskršavaju sami sebe. To je pridržano Bogu. Bog je onaj koji ubija i oživljava. On zove da bude ono što nije. On jedini ima moć ex nihilo stvarati. Iz ništa. Iz nepostojanja. Živjet ćeš ako i umreš. Slobodno umri i vidjet ćeš silu Božju.

Sila je Božja vezana uz Pisma. Uz Riječ. Riječ života. Moje su Riječi duh i život. Bog je silan u svim svojim djelima. U sva je Njegova djela upisana Njegova Riječ. Sva su stvorenja pod ispraznošću. Sva uzdišu u porođajnim bolima i čekaju uskrsnuće sinova Božjih. Proslavu. Slavu Božju. Abraham je povjerovao Riječi. Povjerovao je da će Bog njegova sina uskrsnuti sve ako ga on i zakolje. Ta mu je vjera dala snagu da hladni nož prisloni uz grlo dječakovo. Gledao je na Onoga koji govori. Bio je to njegov Bog. Bog Abrahamov. Bog u službi Abrahamu. Sluga Abrahamov. Bog koji oživljava mrtve.

Saduceji nisu vjerovali u uskrsnuće mrtvih. Vjerovali su u snagu ugleda. Bili su ugledni. Bogati. Moćni. Masoni. Zidari. Deisti. Bog je dalek. Neizmjerno dalek. Ne tiče ga se ni naš život ni naša smrt. Podzemlje vlada zemljom. Obavijeni smo hladnom Božjom šutnjom. Bog je zašutio. Neće nikada reći mrtvima: ustanite! Puhni vjetre sa sve četiri strane i uđi u ova trupla i napuni ih životom. Ne. Bog Saducja ne postoji. Postoje samo Saduceji. Mrtvi muževi i mrtve žene koje se redaju u podzemlju. Ne poznaju Pisma! Ne slušaju. Gluhi su i slijepi.

O tvrdovrati i srca spora da povjerujete sve što su Proroci navijestili. Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi i uđe u svoju slavu? Ako ne slušate Mojsija i Proroke, nećete slušati sve da netko od mrtvih uskrsne. Lazare dođi! Posvjedoči u čemu je sila. Tanan lan nose Saduceji. Svećenici. Abrahame i Lazare posvjedočite. U čemu je sila? U vama? U ljudima? U prirodi? U čemu? U Njemu? Tko je On? Bog živih, ne mrtvih. Svi Njemu živimo. On živi za sve nas. Nitko nije dostatan samom sebi. On je naš sluga. Mi smo Njegove sluge. Slobodni smo od sila ovog svijeta. Slobodni. Sila nas Božja oslobađa od sila ovog mračnog svijeta. Zatvorenog u krug smrti.

Iz grma se čuje Glas: Mojsije! Po imenu ga zove. Osobno ga poznaje. Poznaje ga od majčine utrobe. Prije nego se rodih, ja te znadoh. Ja te ljubljah. Bio sam s tobom u vodama smrti. Pratio sam te kad si se ljuljao u košarici puštenoj niz rijeku. Pratio sam te u dvoru faraonu. Bio si u raljama smrti i ja sam te izbavio. Pratio sam te kad si ubijao i kad si bježao i sada te znam. Znam tvoju muku i muku tvog naroda. Jada! Znam (ljubim) svakog poimence i sve ih želim osloboditi. Idi s tom silom u sebi. Gledaj ovaj neobičan prizor i go(vo)ri. Grij se na ovom grmu koji gori a ne izgara i ljubi. Ljubi narod. Ljubi sve. Nećeš izgorjeti. Bit ćeš sa mnom u slavi. Ja se nastanjujem u hramu svojih prijatelja. Tko sluša moju Riječ i vrši je dođi ću k njemu i nastaniti se u njemu. Bit ćemo jedno. Jedan. Gorjet ćemo i ne izgarati. Ljubit ćemo i ljubavlju uskršavati sve. Mrtve uskršavajte. Ja sam s vama. Ja jesam! S vama! Živ! Bog živih. Uvijek živ da se za mrtve zauzimam.

Rekoše nam da je živ! O srca spora da vjerujete. Prekori njihovu nevjeru što ne povjerovaše ženama. Žene su svjedoci. Nebeski svjedoci. Svjedočanstvo moje nije od ljudi. Otac svjedoči za mene. Vjerujte ženi. Crkvi.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Držite se podalje od ljudi koji žele omalovažiti vaše ambicije. Sitne duše to rade svo vrijeme, veliki ljudi ulijevaju vam osjećaj da i vi možete postati veliki.

Mark Twain